Op verschillende plekken langs de Regge in Hellendoorn heeft Landschap Overijssel groenstroken ingezaaid met een kruidenrijk zadenmengsel. Hiermee wordt het Reggedal ruiger en dat is goed voor de biodiversiteit. De kruiden, grassen en bloemen trekken veel insecten, vogels en andere dieren aan, zoals het icarusblauwtje en de wielewaal die profiteren van de natuurlijker omstandigheden. De kruidenrijke kernen zijn tot stand gekomen dankzij vele donaties en giften en inwoners en andere betrokkenen. Dankzij de bijdrage van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn, kunnen er niet één maar drie hectare kruidige kernen worden ingezaaid.

Hoe meer insecten, hoe meer vogels
Met de veranderende begroeiing neemt het aantal bijzondere insecten in dit gebied toe. Een grote kans dat vlindersoorten zoals de koninginnenpage en het icarusblauwtje, in de toekomst hun weg weten te vinden. “De koninginnenpage is een prachtige vlinder maar is helaas vrij zeldzaam. Het icarusblauwtje daarentegen is een veel geziene gast in kruidenrijke graslanden,” vertelt ecoloog Jacob van der Weele. Ook de zeldzame grauwe klauwier voelt zich erg thuis in een gebied met kruidige graslanden en verspreid staande struiken als wilg, meidoorn, hondsroos en sleedoorn. De grauwe klauwier heeft struiken met doornen nodig om de insecten die hij heeft gevangen aan vast te spiesen. Dan kan hij ze rustig verorberen.

Mede mogelijk door giften en donaties
In het najaar van 2020 deed Landschap Overijssel de oproep om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen in het Reggedal. De respons was enorm. Met maar liefst 627 giften is ruim € 35.000 opgehaald. Daarbij kwam de gift van IJsfabriek Ben & Jerry’s in samenwerking met de Gemeente Hellendoorn. “Het is geweldig om te zien hoeveel mensen willen investeren in hun natuurlijk leefomgeving en de biodiversiteit,” zegt terreinbeheerder Evert Dijk trots.

De kruidige kernen vormen als het ware een parelsnoer door het landschap en zijn volgens ecoloog Jacob van der Weele praktisch in onderhoud: “Koeien en pony’s begrazen het gebied en onderhouden zo het landschap. De kruiden krijgen zo optimaal de kans om te groeien en zich te verspreiden. Met deze kruidige kernen wordt het Reggedal in de toekomst robuuster, diverser en mooier.”