Project

Kruidige kernen Reggedal

Koninginnepage Jacob van der Weele
Koninginnepage  Foto Jacob van der Weele
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Speciaal Reggemengsel
Voor de kruiden is gekozen voor het Reggemengsel. Ecoloog Jacob van der Weele heeft dit mengsel samengesteld. "Wij kiezen bewust voor inheemse mengsels. Deze zijn het meest gunstig voor Nederlandse insecten. Het Reggemengsel bestaat uit bijen- en bloemrijke mengsels met heel veel verschillende soorten kruiden geschikt voor zowel vochtige gronden, als schrale en voedselrijke gronden. Denk aan de minder zeldzame kruiden als fluitenkruid, duizendblad, smalle weegbree, margriet, wilde peen, pinksterbloemen, valeriaan, koekoeksbloem, kamille, wilgenroosje en wilde kattenkruid aangevuld met soorten die echt bij een rivier horen als tripmadam, grote tijm en steenanjer.”

“We kiezen bewust voor kruiden omdat deze zorgen voor variatie in de vegetatie en dat is weer gunstig voor insecten, vogels en andere dieren. ”
Ecoloog Jacob van der Weele

Goed voor alle dieren
Door de grote variatie in kruiden, profiteren alle insecten hiervan. En hoe meer insecten, hoe meer vogels. Jacob: “Dat kunnen zowel gewone vogels als lijsters en mezen zijn, maar zeker ook zeldzamere als de wielewaal en grauwe klauwier. Deze laatste is zeldzaam, maar past heel goed in de Regge natuur met kruidige graslanden en verspreid staande bosschages. Wat betreft vlinders, zullen de koninginnepage en het icarusblauwtje het hier ook goed naar hun zin krijgen. De koninginnepage is heel schaars, maar ziet er prachtig uit. Het icarusblauwtje komt vaker voor en is een hele goede ambassadeur voor kruidenrijke graslanden.”

Parelsnoer
De kruidige kernen worden kleinschalig op diverse plekken langs de Regge aangelegd. Ze vormen zo als het ware een parelsnoer van Enter tot Ommen. De kernen zijn praktisch in onderhoud. Jacob: “Koeien en pony’s begrazen het gebied en onderhouden zo het landschap. Door de kleinschalige aanpak is het makkelijk om enkel de ingezaaide stukken met rasters af te zetten. De kruiden krijgen zo optimaal de kans om te groeien en zich te verspreiden.”

Afhankelijk van giften
Om de biodiversiteit langs de Regge te stimuleren, deden we in het najaar van 2020 een oproep aan onze achterban om te helpen bij de aanleg van kruidige kernen. De respons was groot! Er is gekozen voor bloeiende kruiden, omdat deze zorgen voor variatie in de vegetatie en dat is weer gunstig voor insecten, vogels en andere dieren. Inmiddels hebben we een proefveld met kruiden ingezaaid en zien we insectenpopulaties al toenemen.

Icarusblauwtje Jacob van der Weele
Icarusblauwtje  Foto Jacob van der Weele
Zwolse anjer Mark Zekhuis
Zwolse anjer  Foto Mark Zekhuis
Regge Gonny Sleurink
Regge   Foto Gonny Sleurink
Wilde tijm Mark Zekhuis
Wilde tijm  Foto Mark Zekhuis
Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!