Bescheiden groei hoogveen Wierdense veld

Bijna al het hoogveen is verdwenen uit Nederland. Op het Wierdense Veld in Twente groeit het weer Daarmee is het Wierdense Veld een van de voorzichtige succesverhalen in het boek Hoogvenen, dat vorige maand verscheen.

Bijna al het hoogveen is verdwenen uit Nederland. Op het Wierdense Veld in Twente groeit het weer. Daarmee is dit natuurgebied een van de voorzichtige succesverhalen in het boek ‘Hoogvenen’, dat vorige maand verscheen.

Levend landschap
Voordat grootschalige turfwinning begon, bestond half Nederland uit veen. Circa een miljoen hectare daarvan was hoogveen; levend landschap dat steeds verandert en zichzelf reguleert. Hoogveen is voedselarm waardoor er bepaalde karakteristieke planten voorkomen zoals veen- en levermossen, kleine veenbes en lavendelheide. Daarnaast tref je er insecten zoals bijzondere vlinders en libellen.

99% hoogveen verdwenen
Door grootschalige turfwinning was rond 1900 99% van het hoogveen verdwenen. Actief hoogveen - veen dat zo gezond is dat het in hoogte kan groeien - was zelfs bijna helemaal verdwenen. Niet alleen door turfwinning, maar later ook door verdroging en vermesting.

Bescheiden herstel Wierdense veld
Een van de gebieden die het slecht deed, is het Wierdense Veld tussen Nijverdal en Almelo. Twintig jaar geleden was dit natuurgebied op sterven na dood. Met name door verdroging als gevolg van drinkwaterwinning en ontwatering van omliggende landbouwgronden en ‘vermesting’ door het neerslaan van stikstof bij regen. Door herstelmaatregelen is inmiddels sprake van voorzichtig herstel. Stikstof daalt nog altijd neer, maar de verdroging is afgenomen door maatregelen als het dempen van ontwateringssloten, verplaatsing van waterwinning en het plaatsen van schotten in het veen die voorkomen dat het water weg stroomt. Inmiddels zien we dat bepaalde veenmossen weer groeien en ook bij het actieve hoogveen zien we bescheiden herstel.

Voorzichtig succesverhaal
Daarmee is het Wierdense Veld een van de voorzichtige succesverhalen in het boek ‘Hoogvenen’, dat vorige maand verscheen. Het boek geeft een beschrijving van alle 18 hoogveengebieden in Nederland en is samengesteld door André Jansen (Stichting Bargerveen) en Ab Grootjans (emeritus-hoogleraar landschapsecologie Rijksuniversiteit Groningen) i.s.m. 56 co-auteurs. In een aantal gebieden is inmiddels sprake van herstel. Toch kan het volgens André Jansen nog veel beter. Bijvoorbeeld door de landbouw aan te passen aan het landschap en andere duurzame maatregelen.

Zie bijgaande reportage (download) door Nienke Beintema d.d. 17 januari 2020:

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?