Aanvalsplan Grutto kan van start

Het kabinet stelt geld beschikbaar voor het behoud van de grutto

Grutto, foto: Jacob van der Weele

Eindelijk van start
Afgelopen vrijdag 9 juli kwam het nieuws naar buiten dat het kabinet geld beschikbaar stelt voor het behoud van de grutto. En dat betekent dat het reddingsplan van start kan gaan.

Er wordt dit jaar en volgend jaar 5 miljoen euro beschikbaar gesteld door demissionair minister Carola Schouten.Voor de periode tussen 2023 en 2027 is de minister voornemens om samen met de provincies 67,5 miljoen euro beschikbaar te stellen. Pieter Winsemius: "Het is mooi nieuws dat we nu van start kunnen gaan, maar er is nog een pak geld extra nodig om het volledige Aanvalsplan uit te voeren. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk het verschil maken voor de weidevogels", aldus Winsemius.

Laatste redmiddel
In november werd het Aanvalsplan grutto gepresenteerd aan Minister van Landbouw Carola Schouten als laatste redmiddel voor de grutto en andere weidevogels in ons land. Het aanvalsplan is nodig om, naast ander natuurbeleid zoals het Deltaplan Biodiversiteit en maatregelen tegen stikstof, de teloorgang van de grutto en andere weidevogels waar Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor heeft te stoppen. Dit reddingsplan werd massaal gesteund door inwoners (86.000 handtekeningen), de Tweede Kamer en omarmd door de minister.

Afgelopen juni bleek dat ondanks deze steun de uitvoering van het plan stokt. Het grootste obstakel hierin is de financiering. Daarop besloot oud-minister Winsemius namens de initiatiefnemers een brief te sturen aan de Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit waarin hij schrijft buitengewoon teleurgesteld te zijn dat er niet tot concrete besluitvorming is gekomen.

Aanvalsplan
Het aanvalsplan is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland en is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties, en wetenschappers het Aanvalsplan Grutto opgesteld.

Lees meer
Steun het aanvalsplan Grutto

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?