‘Onstuimig’ werkbezoek bestuurders gebiedspartners Natura 2000-gebied Lonnekermeer

Vrijdagmorgen 21 september bracht een bestuurlijke delegatie van betrokken organisaties een bezoek aan het Natura 2000-gebied Lonnekermeer waar het natuurherstel in volle gang is. Regen en wind deden de bestuurders de fiets inruilen voor een busje. Het bezoek was er niet minder geslaagd om.

Meer weten over Natura 2000 Lonnekermeer?

Betuurlijk werkbezoek Lonnekermeer

Het Lonnekermeer is één van de 24 Overijsselse Natura 2000-gebieden waar de komende jaren grootschalig wordt gewerkt aan het versterken van de natuur en het creëren van meer economische ontwikkelruimte door de stikstofneerslag terug te dringen. De maatregelen in het gebied Lonnekermeer zijn grotendeels gericht op het verbeteren van de waterhuishouding en het herstellen van een deel van het voormalige heidelandschap. De bestuurders stopten op meerdere plekken om te kijken wat de uitvoering van de maatregelen teweeg brengt in het gebied. Aan het einde van het werkbezoek werd een kunstwerk onthuld dat langs de Willem Wilminkroute geplaatst zal worden.

Gedeputeerde Hester Maij: ‘Met eigen ogen zien waar jarenlang overleggen aan vooraf gaat, geeft veel voldoening. Het Lonnekermeer is een verborgen parel in Overijssel. Niet alleen wordt hier prachtige natuur hersteld, maar het gebied is ook de achtertuin van Willem Wilmink. Samen werken we aan natuurherstel en instandhouding van ons cultureel erfgoed.’

Na de excursie was er ruimschoots gelegenheid om met omwonenden te praten. Landschapshistoricus Shera van den Wittenboer, zelf wonend in de Hasseler Es, vertelde op indrukwekkende wijze over haar innige band met het gebied. Aan het eind van de ochtend onthulde ze samen met de bestuurders een houten kunstwerk ter ere van Willem Wilmink, gemaakt van een Douglasspar uit het Lonnekermeer.

Jacob van Olst, directeur Landschap Overijssel: ‘Shera’s persoonlijke verhaal over haar band met het gebied inspireert ons allemaal. Niet alleen om door te gaan op de weg die we als Samen Werkt Beter partners succesvol zijn ingeslagen maar ook om ons voortdurend bewust te zijn van ál het moois in onze gebieden en het belang om omwonenden daar goed bij te betrekken.'