Bosverbetering Janninksbos

Landschap Overijssel voert de aankomende weken bosherstel uit in het Janninksbos, dat onderdeel is van natuurgebied het Wierdense Veld.

-Hoge Hexel- Landschap Overijssel voert de aankomende weken bosherstel uit in het Janninksbos, dat onderdeel is van natuurgebied het Wierdense Veld. Het betreft het dunnen van bos en het ruimen van zieke en dode bomen. Bij het dunnen van het bos, worden her en der bomen weggehaald waardoor de overgebleven bomen beter kunnen groeien. Ook worden bomen weggehaald die zijn aangetast door de letterzetter, een exotische kever die sparren aantast. Door deze bomen weg te halen, voorkomen we dat de letterzetter zich kan verspreiden en vormen de beschadigde bomen geen gevaar meer voor bezoekers. De werkzaamheden vinden in de komende weken plaats. De paden kunnen daardoor tijdelijk minder goed toegankelijk zijn. Landschap Overijssel hoop op begrip hiervoor.

Dunning
Bomen worden weggehaald zodat de overblijvende bomen meer ruimte krijgen om te groeien en er meer licht op de bodem kan komen. Dat is goed voor de variatie aan jonge bomen, struiken en kruiden. De gezonde en vitale bomen mogen blijven staan waarbij de voorkeur wordt gegeven aan inheemse soorten als zomereik, berk en grove den. Met deze maatregelen draagt Landschap Overijssel bij aan het versterken van de biodiversiteit.

Ruimen van dode bomen
Als gevolg van de droogte van de afgelopen twee jaar, hebben de fijnsparren in het Janninksbos te kampen met een insectenplaag. Het gaat om een kleine kever genaamd ‘letterzetter’. Dit diertje nestelt zich graag in verdroogde sparren om eitjes te leggen. Vervolgens zorgen haar larven ervoor dat de boom afsterft. Om te voorkomen dat de letterzetter zich verder verspreid worden zowel dode als aangetaste sparren weggehaald. Ook de door droogte aangetaste lariksen worden weggehaald. Bij de werkzaamheden wordt uiteraard maximaal rekening gehouden met de aanwezige dieren in het bos.

Loofbomen terug planten
Komend najaar of in het voorjaar van 2021 plant Landschap Overijssel bomen terug in delen van het bos. Loofbomen als de tamme kastanje, zoete kers, winterlinde en esdoorn kunnen beter tegen de droogte en zijn niet gevoelig voor de letterzetter. Daarnaast komen er ook spontaan boompjes en struikjes op van grove den, lijsterbes, berk en vuilboom. Binnen een paar jaar zullen we zien dat het bos al gevarieerder en waardevoller is voor mens, plant en dier.

Uitvoering en overlast
Door de werkzaamheden kan er eventuele geluidshinder of andere overlast optreden. De paden kunnen tijdelijk minder goed toegankelijk zijn.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?