Branden voor biodiversiteit in de Bergvennen

Bergvennen, foto: Martijn Horst

In de komende dagen (tot medio maart) gaan we in de Bergvennen, als de weersomstandigheden daarvoor geschikt zijn, kleinschalig en gecontroleerd branden. Hieronder lees je wat we gaan doen.

Branden voor de biodiversiteit
We voeren het branden uit als beheermaatregel om de heide te verjongen en om de overmatige groei van gras terug te dringen. Door kleinschalig te branden, zal de variatie in soorten planten en dieren toenemen.

Gecontroleerd
Het branden wordt gecoördineerd door het specialistisch team natuurbrand-bestrijding van de Brandweer Twente. Voor de Brandweer is het branden in de Bergvennen een oefening om goed te kunnen reageren op natuurbranden. Het branden gaat alleen van start als de weersomstandigheden gunstig zijn, er mag bijvoorbeeld niet veel wind staan en het moet droog zijn, bij voorkeur na enkele dagen vorst.

Locaties branden
Er zijn voor het branden enkele locaties uitgezocht. Welke locatie in aanmerking komt, is afhankelijk van de windrichting op het moment van branden. We willen namelijk zo weinig mogelijk (rook)hinder veroorzaken.

Heb je vragen? Neem dan contact op met terreinbeheerder Rick Staudt.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?