De zeldzame ericabij is waargenomen in het Boetelerveld

Vele kwetsbare planten en dieren beginnen zich hier steeds meer thuis te voelen, waaronder de ericabij.

Ericabij: Simon Olk

In het Boetelerveld zijn de afgelopen jaren heel veel verschillende soorten bijen waargenomen. In de zomer van 2019 is hier de ericabij ontdekt, een hele zeldzame bijensoort die zijn naam dankt aan de Latijnse naam van de Dopheide (Erica). De Dopheide is een kenmerkend soort van natte heide. De ericabij is hier voor een belangrijk deel van het stuifmeel, afhankelijk van.

Dit jaar is gebleken dat de ericabij in mooie aantallen verspreid in het gebied aanwezig is. Door het gebrek aan natte heide, hoogvenen en afwisseling in de heide, gaat het helaas erg slecht met deze bij. In de open zandplekken kan de ericabij een tunnel graven en daarin haar nest maken. In de open stukken heide groeien bloemen en kruiden waar zij haar nectar kan verzamelen. Het verzamelen van nectar doet de ericabij door het materiaal op te slaan in de haren op haar buik, i.p.v. via korfjes aan de poot zoals honingbijen en hommels dit doen.

Het is bijzonder dat de ericabij zich hier in deze aantallen heeft laten zien, het is namelijk een hele kritische bijensoort!
Michiel Poolman, Ecoloog Boetelerveld