Onderzoek Events in Nature

Hoe kun je op een duurzame manier evenementen in of bij natuurgebieden organiseren, rekening houdend met de locatie, organisator en de bezoeker?

Vanuit het EnschedeLAB* hebben studenten van verschillende Twentse opleidingen gekeken naar het thema “Evenementen in de natuur”. Hoe kun je op een duurzame manier evenementen in of bij natuurgebieden organiseren, rekening houdend met de locatie, organisator en de bezoeker?

Met Landschap Overijssel en Stichting Lonnekerberg als “challenge partner” hebben diverse studenten hun tanden gezet in dit vraagstuk, waarbij het evenemententerrein bij Vliegveld Twenthe als casus is genomen. Een actueel vraagstuk omdat de gemeenteraad van Enschede op 29 november een besluit zou nemen over het bestemmingsplan voor dit gebied. Op woensdag 24 november hebben 2 groepen gemixte studenten van Saxion, ROC van Twente, UT en AKI/ArtEZ hun eindpresentaties gegeven. Met leuke en verrassende resultaten:

  • Duurzaamheidskeurmerk
    Studenten constateren dat bezoekers van festivals zich niet bewust zijn van de bijzondere omgeving en vaak in hun eigen bubbel zitten. Een duurzaamheidskeurmerk voor festivals kan helpen om de bewustwording te vergroten.
  • Evenementenkalender
    Door je aan te sluiten bij de dynamiek van de natuur, ontstaat er een Unique Selling Point. Studenten zien mooie kansen om activiteiten op het evenemententerrein aan te laten sluiten bij het ritme van flora & fauna. Door evenementen meer te spreiden over het seizoen en bredere doelgroepen aan te spreken kan de druk op de omgeving verminderd worden.

  • Landscape art
    Om overlast richting natuur en omwonenden te verminderen werd de creatieve suggestie gedaan om landschapskunst in te zetten bij de oplossing om licht en geluid. Bijvoorbeeld een geluidswal van oude vliegtuigvleugels.

Interview 1Twente

Voorafgaande aan de raadsvergadering werden de studenten geïnterviewd door 1Twente. Bekijk het interview hieronder:

Update 1 december

Helaas heeft de gemeenteraad inmiddels ingestemd met het bestemmingsplan. Wij beraden ons op vervolgstappen. Desalniettemin hopen wij dat de ideeën van de volgende generatie inspiratie bieden voor het gebruik van het evenemententerrein.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?