Familie De Coo helpt planten en dieren met natuurerf

Gekraagde roodstaart - foto Mark Zekhuis

- Enschede - Familie De Coo uit Enschede heet planten en dieren van harte welkom op haar erf. Zij benaderden landschapsadviseur Martin Degen van Landschap Overijssel en kregen een advies voor een natuurerf. De familie kocht ongeveer drie jaar geleden het huis aan de Fokkerweg en wilde hun grond zo inrichten dat het een aantrekkelijke plek wordt voor planten en dieren die het moeilijk hebben. Met een houtwal, boomgaard, bloemenweide en natte laagte hopen zij een geschikte leefomgeving te creëren voor onder andere insecten en vlinders.

Een echte aanrader..
“We zijn hier in 2017 komen wonen, vooral vanwege de mooie natuurlijke locatie”, zeggen Christa Haasewinkel en Patrick de Coo. “Na het afronden van de verbouwing realiseerden we ons dat ook het erf toe was aan een grondige onderhoudsbeurt. We wilden ons erf versterken in Twentse stijl en hebben Landschap Overijssel benaderd voor advies. Dat bleek een gouden zet, met Martin Degen als adviseur zaten we snel op één lijn. Hij heeft het, gezamenlijk besproken, erfadvies uitgewerkt. Eerst grondig ruimte maken met behoud van inheemse bomen om vervolgens een brede slingerende singel van bloemen, struiken en bomen te planten. Op een deel van ons erf wordt de toplaag afgeplagd om daarmee de natuurlijke plantensoorten zoals orchideeën weer de kans te geven om te groeien. Er komt zelfs een kleine boomgaard. Een walhalla voor insecten, vogels en kleine dieren maar ook zeker voor een passerende fazant of ree.”

Advies op maat
“Toen familie De Coo me benaderde voor een erfadvies, werd ik direct enthousiast. Hun erf leent zich hier perfect voor. Het is groot, ongeveer een hectare, en ligt tegen Vliegbasis Twente aan en vlakbij de Lonnekerberg,” zegt Martin Degen, landschapsadviseur bij Landschap Overijssel. “We hebben samen een rondgang over het erf gemaakt en alle kansen in beeld gebracht. De familie wilde een toekomst bestendig en zo natuurlijk mogelijk erf en had al best veel concrete wensen die we verder hebben uitgewerkt. Met het advies op zak heeft de familie een landschapshovenier in de arm genomen. Ze gaan in de tweede helft van februari starten met de uitvoering, dus direct aan de slag.”

Waarom een natuurerf
Erven zijn vaak kleinschalig en gevarieerd en bieden veel potentiele voedsel-, schuil- en nestplekken voor tal van dieren. Met relatief kleine aanpassingen zijn ze aantrekkelijk te maken voor planten en dieren die het moeilijk hebben. Als erfeigenaar kun je dus écht iets bijdragen aan het herstellen van de biodiversiteit. Voor meer informatie over een natuurerf kun je terecht op www.landschapoverijssel.nl/landschapsadvies. Martin heeft nog wel een oproep aan erfeigenaren: “Maak je erf niet te netjes. Dieren houden juist van een rommelhoekje of een overgroeid stapeltje oude dakpannen”.