Flinke snoeibeurt voor oude loofgang Landgoed De Eversberg

De Eversberg, Evert Dijk

Eind 2019 start Landschap Overijssel met snoeiwerkzaamheden van de oude beukenloofgang op Landgoed De Eversberg bij Nijverdal. In verband met de veiligheid wordt een deel van het bos afgezet. De werkzaamheden worden uitgevoerd door SEKO uit Raalte en zullen ongeveer een week duren.

De oude loofgang, berceau genoemd, is hevig aan onderhoud toe. Steeds meer oude beuken sterven af of waaien bij harde wind om. Dit zorgt voor onveilige situaties.

Droogte treft beuken
Vijf jaar geleden heeft de gemeentelijke groendienst het oude berceau al gesnoeid. Dode en slechte takken zijn toen verwijderd. Ook zijn sommige dode bomen afgetopt, in vaktermen wordt dat kandelaberen genoemd. Achterliggende gedachte van de snoeibeurt was dat de oude beuken er weer voor jaren tegen aan zouden kunnen. De extreme droogte van afgelopen twee zomers heeft echter een groot deel van de oude beuken zwaar getroffen. Dit kan zorgen voor onveilige situaties voor de bezoekers van het landgoed. Zo zijn er al diverse takken spontaan afgeknapt en zijn er bomen omgewaaid.

Op speciale manier snoeien
Het oude berceau is uniek in zijn soort: de lengte ervan, de herkenbaarheid en de leeftijd maken dat het een voor Overijsselse begrippen een erg bijzonder beplantingstype is. Daarom heeft Landschap Overijssel in overleg met de Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal, IVN Hellendoorn-Nijverdal, Stichting ’t Oale Karkhof, Stichting Old Heldern, Stichting Schuilenburg, Buren Eversbergweg en mevrouw drs. E. Ligtenberg ervoor gekozen om het berceau zodanig te snoeien dat de veiligheid van bezoekers gewaarborgd is en het berceau toch zo lang mogelijk behouden kan blijven, ook voor generaties na ons. Zo worden de dode en sterk verminderd vitale beuken gekandelaberd. Hierbij worden alle zijtakken en de doorgaande spil van de beuken afgezaagd waardoor een stam van tien – vijftien meter hoogte overblijft. Zo blijft het aangezicht van de loofgang behouden. De stammen sterven vervolgens af wat voedsel en schuilplaatsen oplevert voor bijvoorbeeld insecten, vleermuizen en bosuilen. Naar het deskundige oordeel van de aannemer worden de andere beuken beoordeeld op vitaliteit en wordt waar nodig snoei toegepast. Tijdens de werkzaamheden, die ongeveer een week zullen duren, wordt een deel van het bos afgezet.

Over Landgoed De Eversberg
Vanaf 2014 heeft Landschap Overijssel samen met omwonenden en enthousiaste vrijwilligers Landgoed De Eversberg helemaal opgeknapt. Hard nodig want een duidelijke lanen- en padenstructuur ontbrak, er was achterstallig bosonderhoud en de lanen waren in verval geraakt. Voor een deel zijn er nieuwe bomen en struiken geplant, oude en zieke bomen zijn verwijderd, er is een nieuw berceau van jonge beuken aangeplant en de oorspronkelijke padenstructuur is hersteld evenals de vleermuiskelder. Het resultaat is een landgoed waar men weer kan genieten van een heerlijke wandeling.

Gekandelaberde beuken op de Eversberg, foto Evert Dijk