Wil je als groep buren of club natuurliefhebbers aan de slag met langjarig landschapsbeheer, maar weet je nog niet precies hoe? Er is bij de Provincie Overijssel een toegankelijke subsidie beschikbaar voor streekeigen landschapsbeheer.

Deze subsidie is bedoeld om een groep te vormen en een eerste activiteit in het landschap te organiseren. Je kunt als groep financiële ondersteuning krijgen (tot 5000 euro) voor aanleg, herstel of onderhoud van landschapselementen. Dan kun je denken aan rijen bomen, kruiden en struiken, zoals houtwallen en –singels. En wat dacht je van bloemrijke perceelranden? Die zien er mooi uit én vormen de leefomgeving van insecten en klein wild. Landschapselementen zijn belangrijk voor de biodiversiteit, maar ook voor de waterhuishouding in Overijssel. Je kunt als groep ook elementen als poelen, kolken en sloten opschonen en beheren.

Kun jij jouw buurtbewoners enthousiasmeren zodat jullie leefomgeving groener wordt? Deze subsidie helpt jullie om een groep te vormen en een eerste stap te zetten in het beheren of herstellen van landschapselementen. De activiteit moet plaatsvinden op privégrond (dus geen natuurgebied of gemeentegrond) waar je heggen, struiken of bomen kunt planten. De vergoeding is voor de kosten die jullie maken als groep (het minimumbedrag is € 1.000,-).

Je kunt ook denken aan:
- het aanleggen van fauna- of bloemenranden
- een kikkerpoel aanleggen of opschonen zodat het water nog meer dieren aantrekt
- samen wilgen knotten of bomen aanplanten in een houtwal