Zeldzame heidekoetjes settelen op de Manderheide

Manderheide, 24 september '21

De Manderheide is sinds deze week drie bijzondere nieuwe inwoners rijker. Ragnarsson, Lammegien en Grietje, twee heidekoetjes en een stier, hebben er hun intrek genomen. Ze gaan op hun nieuwe woonplek aan de slag met twee belangrijke taken: grazen en zich vermeerderen. De heidekoeien ondersteunen terreinbeheerder Rick Staudt van Landschap Overijssel en een groot aantal vrijwilligers bij het beheer van het Natura 2000-gebied.

Dankzij grootschalig ingrijpen eerder dit jaar is de ruimte voor ‘heide’ op de Manderheide sterk vergroot. In een gevarieerd heidelandschap groeien heide en andere heischrale vegetatie, maar komen ook heideakkertjes voor, jeneverbesstruwelen, poelen en stukken bos of boomgroepen. Op de Manderheide waren grote delen van het gebied in de loop der tijd volledig begroeid geraakt door andere planten en bomen. Een gevolg van teveel stikstofneerslag in het gebied, maar ook een kwestie van beheer.

Aankomst van de heidekoeien op de Manderheide
Aankomst van de heidekoeien op de Manderheide

Begrazing
Staudt: ‘We kiezen bewust voor een mix van maaien, begrazen en handmatig beheer. Begrazing heeft ten opzichte van maaien duidelijk toegevoegde waarde. Schapen en runderen gaan niet alleen ongewenste groei - van jonge boompjes en grassen bijvoorbeeld – tegen, ze veranderen ook de begroeiing van het gebied waar ze lopen. Daarnaast verspreiden ze voedingsstoffen via hun ontlasting en nemen ze zaden mee in hun vacht, die er ergens anders weer uit vallen. Een extra voordeel van natuurlijke grazers is dat ze de archeologisch waardevolle delen van de Manderheide niet beschadigen én ook in het broedseizoen kunnen rondlopen. De heidekoetjes krijgen nog versterking van een kudde schapen voor meer gerichte begrazing op specifieke plekken.’

De koetjes lopen voorlopig ten westen van de Uelserweg. Later zullen ze ook in andere delen van het gebied te zien zijn. Eerder dit jaar geplaatste hekken en rasters helpen te zorgen dat ze hun ‘werk’ overal op de juiste plekken uitvoeren.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?