Oude schietbaan Markelose berg weer zichtbaar

De oude schietbaan op de Markelose berg is weer zichtbaar. De baan was overgroeid en daardoor verscholen tussen de bomen. Nu is hij beter zichtbaar en er is meer informatie naar boven gekomen. Omdat een publieksopening nu niet door kan gaan i.v.m. de coronacrisis, delen we het verhaal graag op deze manier.

De oude schietbaan op de Markelose berg is weer zichtbaar. De baan was overgroeid en daardoor verscholen tussen de bomen. Nu is hij beter zichtbaar en er is meer informatie naar boven gekomen. Omdat een publieksopening nu niet door kan gaan i.v.m. de coronacrisis, delen we het verhaal graag op deze manier.

‘Gymnastiek, tucht en schietbanen’
In 1900 werd de ‘Vereniging tot Volksweerbaarheid’ opgericht. De vereniging ijverde voor ‘gymnastiek, tucht en schietbanen’ in elk dorp. De gedachte was dat het volk op die manier weerbaarder zou worden en vaderlandsliefde en nationaliteitsgevoel kon tonen. Dat leidde in 1900 tot de oprichting van verschillende schietverenigingen, waaronder die in Markelo.

Schietvereniging Prins Hendrik
Op 10 april 1900 werd Schietvereniging Prins Hendrik opgericht. Op de Markelose Berg werd een honderd meter lange schietbaan ingegraven met hindernisbogen, schietschijf, observatiepost en kogelvanger. Wanneer in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt, stoppen alle activiteiten van de schietvereniging. Onduidelijk is of dat komt doordat het Ministerie van Oorlog andere keuzes maakt voor de weerbaarheid van Nederland of dat de leden zelf willen stoppen.

Herstel schietbaan
Van de originele schietbaan zijn schietgreppel, observatiepost en kogelvanger bewaard gebleven. Omdat de baan flink overgroeid was en daardoor aan het zicht onttrokken, is een herstelproject gestart door Landschap Overijssel i.s.m. stichting Heemkunde Markelo en de Eierkuulcommissie. 120 jaar na aanleg is de Markelose schietbaan weer goed zichtbaar! Bovendien is veel historische informatie over de baan boven water gekomen. Zo zijn in het archief van de stichting Heemkunde Markelo aanwijzingen gevonden dat er ook twee buksbanen en een ledentent zijn geweest. Daarnaast kon een volledige ledenlijst worden opgesteld. In de komende weken wordt als afronding een nieuw bankje naast de schietbaan geplaatst.

Van schieten naar ‘eierkuul’n’
Tegenwoordig vindt op de kogelvanger van de Markelose Berg het traditionele ‘eierkuul’n’ plaats. Een traditie die op deze plek zeker terug gaat tot in de jaren ‘60 van de 20e eeuw. Bij het eierkuul’n hebben de kinderen een (zelf gehaakt) netje met een sinaasappel en beschilderde, hardgekookte eieren bij zich. Het spel is om de eieren vanaf de kogelvanger zo dicht mogelijk naar een chocoladepaashaas te rollen. In de laatste ronde wordt met de sinaasappel gerold. Tot slot zoeken de kinderen chocolade-eieren in het bos.

Landschap Overijssel zet zich in voor behoud van natuur en landschap en wil mensen inspireren om het landschap te beleven en de verwondering prikkelen: waarom ziet ons landschap eruit zoals het eruit ziet? Cultureel erfgoed, zoals een oude schietbaan, vertelt vaak veel over de geschiedenis van een plek. Landschap Overijssel streeft ernaar om oude landschapselementen te herstellen en de kennis erover te verdiepen en te delen met publiek. Zo vertellen we op een toegankelijke en inspirerende manier het verhaal van ons landschap.