Precisieklus herstelmaatregelen brongebied Mosbeek afgerond

Landschap Overijssel heeft alle deskundigheid die nodig was, ingezet om het brongebied van de Mosbeek duurzaam te herstellen.

Uitvoering maatregelen Mosbeek
grind aangebracht
speciale machines
zand aangebracht
herstelde-beek-meanderend-door-het-bos

Precisieklus herstelmaatregelen brongebied Mosbeek afgerond

Landschap Overijssel heeft alle deskundigheid die nodig was, ingezet om het brongebied van de Mosbeek duurzaam te herstellen. De benodigde maatregelen zijn in een tijdsbestek van vijf weken afgerond. De beekbodem is met natuurlijke materialen opgehoogd en er zijn natuurlijke drempels aangelegd. Met uiterste precisie, want het brongebied is erg kwetsbaar. Op basis van de stroomsnelheden is berekend welk zand en grind precies nodig was. Deze aanpak is niet eerder toegepast. De maatregelen zijn nodig omdat de Mosbeek en het brongebied verdrogen. De grootste opgave was om het grondwater langer in het gebied vast te houden. Door het minder diep maken van de beek onttrekt ze minder water uit het gebied en door het aanleggen van de drempels stroomt het water minder snel weg.

Kijk voor meer informatie hier

Specialistisch werk

Omdat het brongebied zo kwetsbaar is, is het werk met uiterste zorgvuldigheid uitgevoerd. Aannemer Gerwers heeft in opdracht van Landschap Overijssel de klus geklaard, omdat zij veel ervaring heeft, de juiste machines kan inzetten en waar nodig handmatig de hele precieze klussen kan oppakken. “Het is mooi om zulk specialistisch werk te kunnen uitvoeren. Hier komt onze, met de jaren opgebouwde, expertise goed van pas,” aldus Peter Gerwers. “We konden het gebied niet in met zware machines, daarom hebben we gebruik gemaakt van speciale mechanische kruiwagens.” Na de zomer komt Gerwers voor korte tijd terug om met de hand de laatste en kleinste slenken te verondiepen. Deze zijn nu niet meegenomen vanwege de aanwezigheid van bijzondere macrofauna (waterdiertjes) die in de zomer minder kwetsbaar zijn.

Veel interesse

De verschillende gebiedspartners kijken met interesse mee. “We doen het hier even net wat anders dan normaal gesproken,” zegt Rick Staudt, beheerder van het Dal van de Mosbeek. “Bij andere natuurherstelprojecten is gekozen voor harde drempels van beton. Wat je dan ziet, is dat het water haar weg gaat zoeken en uiteindelijk om en onder het beton door zal stromen. Met de inzichten van nu proberen we dit te voorkomen met drempels van natuurlijke materialen. Het water heeft dan minder de drang haar eigen weg te gaan.” Ook is gebruik gemaakt van speciaal hoekig zand, afkomstig van de stuwwal van Uelsen. Rick: “We hebben speciale berekeningen laten uitvoeren om precies te weten hoeveel zand we nodig hebben en welke korrelgrootte en verhouding zand-grind het beste werkt. Omdat het hoogteverschil van de Mosbeek groot is, loop je het risico dat het zand dat je aanbrengt, snel wegstroomt. Dit gaat ons nu niet gebeuren.”

Natura 2000 Springendal – Dal van de Mosbeek

Springendal – Dal van de Mosbeek is een Natura 2000-gebied. De aankomende jaren worden, samen met de Provincie Overijssel, LTO, de gemeenten Tubbergen en Dinkelland, Waterschap Vechtstromen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Overijssel verschillende maatregelen genomen om het Springendal – Dal van de Mosbeek te beschermen voor de toekomst. Zo wordt de natuur versterkt én kunnen economische ontwikkelingen plaatsvinden. Bij het herstellen van de Mosbeek heeft Landschap Overijssel dankbaar gebruik gemaakt van de expertise van Waterschap Vechtstromen, Staatsbosbeheer, Nepocon (grondmechanisch onderzoek) en de Bosgroepen.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?