Het Boetelerveld is veelbelovend na heideherstel 2013

Ervaar rust, ruimte en openheid in dit enige overgebleven natte heidegebied in Salland. Bezoek het Boetelerveld.

Het Boetelerveld veelbelovend heideherstel 2013

In 2013 zijn in dit gebied diverse werkzaamheden uitgevoerd. Er is bos gekapt en de strooisellaag (gevallen bladeren en naalden) is verwijderd. Het resultaat is nu al veelbelovend. Het natuurherstel heeft gezorgd voor een grote variatie aan natuur en een heidegebied dat zich verder heeft uitgebreid.

De stukjes van ‘t Boetelerveld waar we in 2013 herstelwerk hebben uitgevoerd, kenmerken zich nu als afwisselend met een combinatie van jonge en oude heide, open plekjes met zand, verschillende bloemen en kruiden en enkele solitaire bomen. De ericabij, levendbarende hagedis, heideblauwtje en vlozegge die in dit gebied worden waargenomen, profiteren van deze ontwikkelingen. Allen bijzondere en kwetsbare planten en dieren die zich steeds meer thuis beginnen te voelen in het Boetelerveld. Vanuit dit perspectief kunnen we vaststellen dat de maatregelen van 2013 hun vruchten afwerpen.

De komende periode laten wij jullie wekelijks zien hoe de biodiversiteit zich heeft ontwikkeld in het Boetelerveld. Nieuwsgierig? Houd onze website in de gaten of volg ons op Instagram, Facebook of Twitter.

De natuurontwikkelingen in het Boetelerveld zijn veelbelovend! Ik kijk met volle verwachtingen uit naar de ontwikkeling van de aankomende 5 jaar.
Michiel Poolman, Ecoloog Boetelerveld

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?