Het eerste kievitsei van Overijssel is gevonden in Kampen

Eerste kievitsei van Overijssel

Op zaterdag 6 maart is op de Mandjeswaard in Kampen het eerste kievitsei van dit jaar in Overijssel gevonden. Vrijwilliger Bertus Busweiler van de vrijwilligersgroep Genemuiden was de trotse vinder van het nest met één ei. Het nest wordt nu beschermd voor de komende landwerkzaamheden.

Het ei werd om 15.11 uur gevonden en zaterdagmiddag gemeld en werd, zoals gebruikelijk, dezelfde middag door een medewerker van Landschap Overijssel gecontroleerd. Hierbij werd vastgesteld dat het om een vers kievitsei gaat. Het land van de vondst is in eigendom van boer Benny van Ittersum en wordt bewerkt door Roelof de Groot. Met de vondst van het eerste kievitsei is het weidevogelseizoen nu ook in Overijssel echt begonnen! Vrijwilligers trekken vanaf nu tot half juni het landschap in om op percelen waar landbewerkingen plaats vinden nesten te zoeken en deze in samenwerking met boeren te beschermen.

Broedende kieviten
Voor weidevogels zoals de kievit heeft ons land een grote verantwoordelijkheid. Zo broeden elk jaar circa 200.000 broedparen van kieviten in ons land, zo’n 25% van de Europese populatie. Op grasland lopen nesten risico als gevolg van landbouwactiviteiten als bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding tijdens het voorjaar.

Belangrijk werk
Het gaat al jaren slecht met de boerenlandvogels in Nederland en ook in Overijssel. De aantallen gaan op veel plaatsen hard achteruit. Bescherming door vrijwilligers en boeren is daarom ook hard nodig. Landschap Overijssel coördineert het vrijwilligerswerk rondom de boerenlandvogelbescherming in Overijssel. Elk voorjaar gaan veel vrijwillig beschermers het veld in om boerenlandvogels te monitoren en waar mogelijk te beschermen. Dat doen ze altijd in goed overleg met de boer, zodat hij rekening kan houden met nesten of jonge boerenlandvogels tijdens de werkzaamheden op het land.

Bertus Busweiler bij vondst eerste kievitsei

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?