Verder met de heideontwikkeling op de Lemelerberg

In het najaar van 2020 gaan we verder met de ontwikkeling van een gevarieerd heidelandschap op de Lemelerberg. We starten begin september met grondbewerking op de 50 hectare waar vorig jaar het bos is verwijderd. Hierdoor krijgt de heide de beste kans om zich te ontwikkelen en kunnen we goed beheer uitvoeren. Daarnaast beginnen we dit najaar op een aantal andere percelen met de verdere heideontwikkeling. Op woensdag 9 september lichten we de plannen toe tijdens een inloopbijeenkomst.

Lemelerberg - Nico Kloek

Volgens de Natura 2000-plannen staat nog 100 hectare heideontwikkeling op de agenda. We hebben gekeken op welke stukken van de Lemelerberg de meeste natuurwaarde is te bereiken. Deze stukken gaan we de komende drie jaar eerst oppakken. Elk jaar 20 hectare, te beginnen in het najaar van 2020. Na deze 60 hectare meten we de afgesproken natuurdoelen. Als deze dan al zijn behaald, is de overige 40 hectare heideontwikkeling wellicht niet of niet geheel nodig. Belangrijk is ook dat de provincie heeft besloten de bomenkap - een belangrijke maatregel om de heide te kunnen uitbreiden - elders te compenseren en extra bomen bij te planten.

We zijn tot deze aanpak gekomen, nadat de plannen voor de Natura 2000-gebieden in Overijssel opnieuw zijn bekeken. Dit om te bepalen of de afgesproken natuurdoelen ook bereikt kunnen worden met minder bomenkap. Hieruit blijkt dat de eerste berekeningen nog kloppen. Het oorspronkelijke plan blijft het beste om de heide te herstellen en bedreigde dieren en planten te beschermen. Tegelijkertijd begrijpen we heel goed dat de werkzaamheden veel landschappelijke impact hebben. En spelen er discussies over stikstof en CO2, die ook raken aan ons werk. Daarom pakken we de heideontwikkeling in kleinere delen op en bouwen we toetsmomenten in.

We zijn blij dat er duidelijkheid is over het vervolg en we verder kunnen met de heideontwikkeling. In Overijssel is 90% van de heide verdwenen in de laatste 100 jaar. Als we niets doen, raken we de heide kwijt. Dan is er geen leefgebied meer voor de kwetsbare dieren en planten die hier thuishoren. En kunnen mensen er niet meer van genieten.

Inloopbijeenkomst 9 september
Op woensdag 9 september lichten we de plannen graag toe tijdens een inloopavond. U bent welkom tussen 16.00 en 19.00 uur bij Theehuis de Lemelerberg. In verband met corona werken we met inschrijvingen. U kunt zich tot 3 september per mail aanmelden via rien.heerdink@landschapoverijssel.nl. Met vermelding van het aantal personen en uw telefoonnummer. Na inschrijving ontvangt u nadere informatie over het precieze programma. We zien u graag!

Excursies
De komende maanden organiseren we regelmatig excursies langs de werkzaamheden. Wilt u een keer mee? Stuur dan een mail naar rien.heerdink@landschapoverijssel.nl en we houden u op de hoogte!

Meer informatie
Omwonenden zijn geïnformeerd met een nieuwsbrief, die u ook op deze site kunt lezen. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Rien Heerdink via rien.heerdink@landschapoverijssel.nl of 0610009919. Of met ecoloog Mark Zekhuis via mark.zekhuis@landschapoverijssel.nl of 0651350797. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd bent en zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?