28 november: inloopavond Natura 2000 Aamsveen

Woon je in de buurt van het Aamsveen en/of ben je geïnteresseerd in wat er de komende jaren in dit bijzondere natuurgebied gaat gebeuren? Kom dan naar de inloopavond Natura 2000 Aamsveen op 28 november.

28 november: inloopavond Natura 2000 Aamsveen

De vrij toegankelijke inloopbijeenkomst is café-restaurant Sandersküper aan de Alstätter Brook 34 in Ahaus (Duitsland). U bent van harte welkom tussen 19.30 en 21.30 uur.

Op de inloopbijeenkomst zijn verschillende stands ingericht met informatie over onder andere de onderzoeken naar het ontstaan en de werking van het hoogveengebied en de lagg zone, de Glanerbeek en de cultuurhistorie. Ook is er informatie over de voorgenomen herstelmaatregelen en het toekomstbeeld van het Aamsveen.

Het definitieve inrichtingsplan is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar. De daadwerkelijke uitvoering van de herstelmaatregelen vindt mogelijk al vanaf de zomer van 2019 plaats.

Landschap Overijssel - eigenaar en beheerder van het natuurgebied Aamsveen - is in opdracht van de provincie Overijssel trekker van het totale project. In het project werken meerdere partijen samen: de provincie Overijssel, de gemeente Enschede, waterschap Vechtstromen, stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede (STAWEL) en Landschap Overijssel.