1 juli 2021 inloopavond Natura 2000 Aamsveen

Op 1 juli organiseert Landschap Overijssel een informatieavond voor alle geïnteresseerden in het Natura 2000-gebied Aamsveen. Vanaf begin september vinden hier grootschalige natuurherstelwerkzaamheden plaats. Belangstellenden kunnen kiezen uit twee inloopmomenten.

Buitengewoon Bijzonder Aamsveen
aamsveen

Op donderdag 1 juli 2021 kunnen belangstellenden naar een informatieavond over de grootschalige natuurherstelwerkzaamheden die Landschap Overijssel vanaf september in het Aamsveen uitvoert. Er is keuze uit twee inloopmomenten (19.00 uur en 20.30 uur). De avond is in Bistro Hölterhof aan de Huize Holterhoflaan 10 in Enschede.

Er zijn twee (identieke) informatierondes van zestig minuten. Per ronde kunnen 24 personen deelnemen. Hiermee kan iedereen én gemakkelijk anderhalve meter afstand houden én is er ruimschoots tijd om vragen te stellen en gesprekken te voeren. Tijdens de inloop zijn er drie informatiepunten ingericht met specialisten van Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Ook zijn de aannemer en de toezichthouder aanwezig die het werk vanaf september uitvoeren en begeleiden.

De avond wordt georganiseerd in de verwachting dat het kabinet de coronamaatregelen in Nederland per 26 juni verder zal versoepelen. Mocht dit toch niet gebeuren, dan ontvangen alle aangemelde deelnemers tijdig een link naar een digitale bijeenkomst op hetzelfde tijdstip.

Geinteresseerden voor wie fysiek bijeenkomen onwenselijk of onmogelijk is, biedt Landschap Overijssel een alternatief aan.

Wilt u meer weten en er graag bij zijn? Meld u dan uiterlijk 30 juni aan, onder vermelding van uw:

  • voorkeurstijdstip (19.00 uur of 20.30 uur)
  • voorletters en achternaam
  • telefoonnummer (i.v.m. Covid-19 bestrijding)
  • e-mailadres

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?