Inloopavond natuurherstel N2000 Beerze 9 november

Donderdagavond 9 november ben je van harte welkom tijdens de inloopavond over de maatregelen die Landschap Overijssel neemt in opdracht van de provincie Overijssel in natuurgebied Beerze.

Beerze, Ruud Ploeg

Donderdagavond 9 november houdt Landschap Overijssel een inloopavond voor omwonenden en bezoekers van het natuurgebied Beerze. Tijdens deze avond krijgen belangstellenden de gelegenheid meer te weten te komen over de Natura2000 maatregelen die Landschap Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, in 2018 in dit gebied gaat uitvoeren.

  • De bijeenkomst vindt plaats bij Camping Beerze Bulten en duurt van 19.30 tot 21.30 uur.
  • Om 20.00 uur zijn er twee korte presentaties van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Geïnteresseerden kunnen op elk gewenst moment binnenlopen.
  • Aanmelden is niet nodig.

Natuurparels

In Overijssel zijn 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat Europa ze heeft aangewezen als Natura 2000 gebied. Landschap Overijssel beheert negen van deze natuurparels. Natuurgebied Beerze is daar één van. ‘Dankzij de Natura 2000-status krijgen we de kans om dit buitengewoon bijzondere gebied extra te beschermen en te versterken’, zegt Marten Meyling, projectleider Natura 2000 Beerze. ‘En dat gaan we de komende jaren doen. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en nieuwe soorten zich er kunnen ontwikkelen. Wat we precies van plan zijn, daarover bieden we tijdens de inloopbijeenkomst meer informatie en gaan we graag met de aanwezigen over in gesprek.’

In goed overleg

Naast de Provincie en Landschap Overijssel werken waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen mee aan het project. Bovendien vindt alles in goed overleg plaats met onze buren; Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landgoed Junne.