Inloopbijeenkomst Natura 2000 Aamsveen druk bezocht

Vele belangstellenden meldden zich 28 november jl. op de inloopavond over Natura 2000 Aamsveen in cafe-restaurant Sandersküper in Ahaus. Terwijl in de ene zaal volop werd gepraat, luisterden de aanwezigen in de andere ruimte 'ademloos' naar een presentatie over de cultuur- en landschapshistorie van het Aamsveen. De presentatie - die twee keer werd gegeven - bevatte talloze nieuwe feiten over de oorsprong en de geschiedenis van het gebied.

Deze kennis, en ook veel andere nieuwe kennis over het gebied, is opgedaan in de zogeheten 'onderzoeksfase' van het project Natura 2000 Aamsveen, die bijna is afgerond. Het projecttteam verwerkt alle verzamelde informatie in het inrichtingsplan voor het Aamsveen, dat beschrijft welke (herstel)maatregelen er nodig zijn om het hoogveengebied duurzaam te behouden en te versterken.Het definitieve plan is naar verwachting in het voorjaar van 2019 klaar. De daadwerkelijke uitvoering van de herstelmaatregelen vindt mogelijk al vanaf de zomer van 2019 plaats.

Landschap Overijssel - eigenaar en beheerder van het natuurgebied Aamsveen - is in opdracht van de provincie Overijssel trekker van het totale project. In het project werken meerdere partijen samen: de provincie Overijssel, de gemeente Enschede, waterschap Vechtstromen, stichting voor duurzame plattelandsontwikkeling Enschede (STAWEL) en Landschap Overijssel.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?