Het broedseizoen is begonnen

Wees je bewust van de kwetsbaarheid van de natuur

Reekalf, Mark Zekhuis

Het is lente! In deze tijd van het jaar krijgen we allemaal meer zin om de natuur in te gaan. Als bezoeker ben je altijd te gast in de natuur, wat je reden van je bezoek ook is. Vooral in het voorjaar, tijdens het broedseizoen, is de natuur kwetsbaar. Het is belangrijk dat we de leefwereld van dieren en hun jongen zo min mogelijk verstoren. Wees welkom, blijf tijdens je bezoek op de paden, houd honden aangelijnd en laat geen afval achter in de natuur.

Geniet en heb respect voor de natuur
Als bezoeker van een natuurgebied weet je nooit exact waar de dieren zich bevinden. Het is daarom van groot belang dat je respect hebt voor hun ruimte. De meeste wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wilde dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars, fietsers en ruiters om van de natuur te genieten.

De kwetsbaarheid van de natuur
Zodra mensen in de buurt komen van vogels, vliegen ze weg en dit kost vogels veel kostbare energie. Energie die ze goed kunnen gebruiken om hun jongen te voeden en beschermen tegen gevaar. Ze zijn vaak langere tijd weg en laten hun jongen alleen achter. De jongen krijgen hierdoor minder voedsel binnen dan ze nodig hebben. In het ergste geval keren ze niet terug.

Natuurlijke reactie
Een groot deel van de mensen zouden in een soortgelijke situatie hetzelfde doen. Denk er maar eens over na wat verstoring met jou doet. Stel, je bent geconcentreerd met een klus bezig, terwijl iemand iets verderop langdurig op de claxon drukt. Je schrikt op, bent volledig uit je concentratie en kunt vervolgens weer opnieuw beginnen met dat waar je mee bezig was.

Wandelen met je hond in de natuur is heerlijk, maar houd je aan de geldende regels.
Quinten Pellegrom, adviseur Landschapsbeleving

Houd honden aangelijnd
Loslopende honden kunnen hevige stress veroorzaken bij dieren. In de natuurterreinen waar honden zijn toegestaan, ben je als bezoeker verplicht je hond aan te lijnen. Ondanks deze regel komt het met regelmaat voor dat loslopende honden (jonge) vogels pakken, reeën of schapen opjagen of op zijn ergst: één of enkele doodbijten. Wandelen met je hond in de natuur is heerlijk, maar houd je aan de geldende regels. Gebruik bijvoorbeeld een flexlijn, hiermee geef je de hond de ruimte en bescherm je de natuur. Het toezicht en handhaving op het naleven van deze regels is in handen van onze buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's).

Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?