Landschap Overijssel start natuurherstel Lemelerberg en Beerze

In Overijssel is gedurende de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen. Ook op de Lemelerberg en in Beerze nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide.

Foto: Bertus Webbink

Landschap Overijssel start 15 oktober met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen op de Lemelerberg en in Beerze. In Overijssel is gedurende de afgelopen eeuw bijna 90% van de heide verdwenen. Ook op de Lemelerberg en in Beerze nam door de jaren heen steeds meer bos de plaats in van heide. Omdat beide gebieden door de Europese Unie zijn aangewezen als Natura 2000-gebied, krijgt Landschap Overijssel de kans hier de heide te herstellen en uit te breiden. Daartoe wordt van half oktober 2018 tot half maart 2019, buiten het broedseizoen, in beide natuurgebieden bos gekapt.

‘Door de jaren heen verloren we onze heide. Die gaan we weer terugbrengen. Op de Lemelerberg breiden we de huidige 350 hectare heide in drie jaar tijd uit naar 500 hectare. Dat betekent dat we 150 hectare bos gaan kappen; 10% van alle bos in het Vecht Beneden Regge gebied’, licht Jan-Henk Schutte, projectleider Natura 2000 Lemelerberg, toe. In Beerze gaat het in totaal om 55 hectare bos die plaats gaat maken voor heide. Dat gebeurt gefaseerd, de eerste fase voor Lemelerberg betreft 50 hectare, voor Beerze 40.

Uniek hoogveen
Marten Meyling, projectleider Natura 2000 Beerze: ‘Om de conditie van de heide, het hoogveen en de zandverstuiving te verbeteren, moeten we in Beerze de verdroging tegengaan. Dat doen we door het dempen van slootjes en het verwijderen van bos, want bomen verdampen veel water. Op die manier herstellen we de waterhuishouding.’ Het hoogveen in Beerze is een uniek veentype van soms wel vijf meter dik, dat in duizenden jaren is ontstaan. Het landschap wordt in de toekomst niet alleen natter maar ook opener. Meyling: ‘We brengen de nu geïsoleerde heideterreintjes bij elkaar en ook de zandverstuiving breiden we uit. Enkele wandelroutes worden aangepast zodat bezoekers nog beter kunnen genieten van deze parel.’

Insecten
Datzelfde geldt voor de heide op de Lemelerberg. ‘We krijgen een goed, gevarieerd ontwikkeld heidelandschap met bijvoorbeeld zandverstuivingen, bloeiende dop- en struikheide, gezonde jeneverbessen en heideveentjes’, zegt Schutte. Daarmee versterkt de natuur, waar onder meer de veldleeuwerik, nachtzwaluw en ook insecten als graafbijen en vlinders van profiteren. ‘Bovendien zijn de historische lagen van het landschap straks weer zichtbaar. We krijgen een nieuwe beleving van de natuur én het zicht op de berg terug.’

In goed overleg
Landschap Overijssel werkt voor de uitvoering van de maatregelen samen met de provincie, gemeente Ommen en Waterschap Vechtstromen. Schutte: ‘Bovendien doen we alles in goed overleg met onze gebiedspartners, waaronder Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, én met de bewoners en belanghebbenden in de omgeving.’

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?