Vissen Klein Lonnekermeer verhuisd

Medio oktober 2018 is het Klein Lonnekermeer, als laatste van de drie grote waterpartijen in natuurgebied Lonnekermeer, leeggevist om het daarna te kunnen baggeren. Het gaat om een Natura 2000-herstelmaatregel die ervoor moet zorgen dat de waterkwaliteit in de meren en een ven in het natuurgebied omhoog gaat. De vissen zijn verhuisd naar een vijver in Ootmarsum.

Lees meer over 'de geheimen van het Lonnekermeer'
natura 2000

Grote vissen in het Klein Lonnekermeer

Op donderdag 18 oktober hebben vrijwilligers van de Stichting Visserijkundig Onderzoek Oost-Nederland op verzoek van Landschap Overijssel het Klein Lonnekermeer leeggevist. Een omvangrijke klus die nodig was om het meer gedeeltelijk droog te kunnen leggen om daarna de fosfaat- en nitraatrijke bodem te verwijderen. Baggeren is één van de Natura 2000-werkzaamheden in het Lonnekermeer waarmee we de waterhuishouding en de waterkwaliteit verbeteren. Dit is van belang voor de bescherming en versterking van specifieke planten en dieren en van stikstofgevoelige natuur. Op grond van eerder onderzoek en de ervaring van de vissers verwachtten we behoorlijk wat grote roofvissen aan te treffen. Die verwachting kwam uit! Tientallen snoeken, maar ook zeelten en karpers, zijn verhuisd naar een vijver van Waterschap Vechtstromen in Ootmarsum. Deze bevatte eind 2017 nadat hij zelf gebaggerd was, nagenoeg geen vis meer. De nieuwe bewoners zijn er van harte welkom!

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?