Droogte en letterzetter tasten fijnsparbossen rondom Enschede aan

De droogte heeft grote gevolgen voor onze bossen. Als gevolg daarvan kampen fijnsparren in de omgeving van Enschede met een insectenplaag. Het gaat om een klein insect genaamd ‘letterzetter’. Dit diertje nestelt zich graag in verdroogde fijnsparren om eitjes te leggen. Vervolgens zorgen haar larven ervoor dat de fijnspar afsterft. Om te voorkomen dat de letterzetter zich verder verspreid ziet Landschap Overijssel zich genoodzaakt om op korte termijn 9 ha. bos te kappen. Het gaat om delen van bossen bij Groot Brunink, Hof Espelo, de Wildernis en Lonnekerberg.

Afweging om te kappen

Daar waar we als Landschap Overijssel fijnsparsterfte ziet wordt zorgvuldig afgewogen om wel of niet te kappen. Zo worden solitaire fijnsparren niet gekapt, want staand dood hout is heel waardevol voor de biodiversiteit. Met het oog op de veiligheid van recreanten, worden waar mogelijk, de fijnsparren langs wandel- en fietspaden wel gekapt. Zo ook de fijnsparren in diverse percelen van de stichting. Dit is nodig om verdere verspreiding van de letterzetter zoveel mogelijk te voorkomen of in ieder geval te vertragen.

Loofbomen planten

Komend najaar of in het voorjaar planten we andere boomsoorten in de delen van de bossen die gekapt gaan worden. Loofbomen als de tamme kastanje, esdoorn en lijsterbes kunnen beter tegen de droogte en zijn niet gevoelig voor de letterzetter. We zijn op vele plekken in de provincie bezig met het omvormen van naaldbos naar loofbos. Onze terreinbeheerder Alexander van der Elst : “Kapvlaktes hebben een enorme impact op mensen. Dat we dit doen is niet onze keuze, maar noodzakelijk.” Meer informatie over hoe wij omgaan met natuurbeheer vind je hier.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?