Veranderende leefomgeving in Lonnekerberg positief voor de biodiversiteit

De slanke sleutelbloem, de kleine ijsvogelvlinder, rond wintergroen en de houtsnip die regenwormen uit de natte bosbodem haalt, zijn blij met de aangeplante loofbossen.

Project ZON
Slanke sleutelbloem, Mark Zekhuis

De Lonnekerberg is net als Smalenbroek gelegen op keileem en kenmerkt zich door grote hoogteverschillen. Deze twee factoren zorgen ervoor dat het regenwater de berg afstroomt en erg slecht de bodem in trekt. Om in dit gebied bos te kunnen telen, heeft men in het verleden 1200 kilometer aan sloten aangelegd, de zogeheten rabatten. Deze rabatten zorgden voor de ontwatering van het bos waardoor productienaaldbomen goed konden groeien. Door de toenemende droogte zijn deze rabatten in het huidige systeem overbodig, en zelfs onwenselijk, geworden.

Sparren en andere exotische boomsoorten die veel water verdampen en daarmee zorgen voor verdroging van de bodem, worden hier gekapt en inheemse soorten (loofbomen) worden aangeplant. Door kap, nieuwe aanplant en vernatting willen we voor meer variatie in het gebied zorgen. Op deze manier ontstaat er in de toekomst weer een mooi bos.

We maken hier een nat loofbos en helpen daarmee de soorten die deze omstandigheden nodig hebben.
Mark Zekhuis, Ecoloog

Ook voor de biodiversiteit zijn de aangeplante loofbomen positief. De kleine ijsvogelvlinder, slanke sleutelbloem, rond wintergroen en de houtsnip die regenwormen uit de natte bosbodem haalt, zijn blij met deze veranderende leefomgeving.

Als gevolg van plaagvorming gekapt bosperceel
ijsvogelvlinder, Mark Zekhuis
slanke sleutelbloem, Mark Zekhuis

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?