Nieuwe verdienmodellen voor boer en landschap

Salland Loont

Foto: Gonny Sleurink

Tekst: Eline de Bot

Boeren onderhouden een aanzienlijk deel van het platteland. Landschap Overijssel vindt dat zij daarvoor een eerlijke beloning moeten krijgen. Vele partijen bundelen via ‘Salland Loont’ hun krachten om nieuwe verdienmodellen voor agrariërs te creëren voor het landschapsbeheer dat zij doen.

Houtwallen, singels, knotwilgen, kruidenrijke weilanden en andere landschapselementen op het boerenland vormen samen het typisch Sallandse landschap en zorgen voor biodiversiteit. Hoe gaat het onderhoud daarvan eigenlijk in zijn werk?

Loskomen van subsidies
Gerke Brouwer, Sallandse landschapcoördinator bij Landschap Overijssel legt uit: “We willen allemaal genieten van het platteland maar vergeten soms hoeveel werk er zit in het landschap waar we zo van houden. Landschap heeft beheer nodig. Je moet bijvoorbeeld zagen en knotten in bomen. Dit kost tijd en geld. Een deel van de agrariërs verzorgt het landschap in ruil voor een vergoeding. Echter lang niet alle landschapselementen zijn ‘onder contract’, waardoor onderhoud achterwege blijft en het Sallandse landschap langzaam verdwijnt. Via Salland Loont maakt Landschap Overijssel zich hard voor een eerlijke vergoeding voor boeren. Er is meer nodig dan overheidssubsidies.”

Krachtenbundeling
“Salland Loont komt voort uit een samenwerking tussen de initiatieven Land van Waarde en de Salland Deal”, vervolgt Gerke. “Land van Waarde, mede opgericht door Landschap Overijssel, bestaat uit dertig boeren in gemeente Olst-Wijhe en Raalte en wat organisaties. In Land van Waarde staat een eerlijke beloning voor grondeigenaren centraal. Salland Loont geeft deze gedachtegang een doorstart. De Salland Deal is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, waterschap, boerenclubs en natuurorganisaties. Salland Loont bundelt de energie van al deze partijen en sluit aan op bestaande Sallandse initiatieven. Praktisch onderzoeken wij samen met boeren welke extra activiteiten zij kunnen uitvoeren op hun gronden die bijdragen aan een mooi en divers landschap.”

Dit artikel werd geschreven voor het september-magazine van Natuurlijk Overijssel. Lees het volledige artikel via onderstaande link.

Weiland met houtwal, Nico Kloek

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?