Orchideeën in bloei op landgoed Soeslo

Goed nieuws over ons natuurterrein landgoed Soeslo, onder de rook van Zwolle: we zien volop orchideeën verschijnen!

Rietorchis

Goed nieuws over ons natuurterrein landgoed Soeslo, onder de rook van Zwolle: we zien volop orchideeën verschijnen! Krap twee jaar geleden zijn maatregelen genomen om het bodemmilieu te verbeteren. De bloeiende orchideeën wijzen op een snel herstel van de bodem.

Maatregelen: plaggen en natuurhooi
In 2018 zijn we gestart met plagwerkzaamheden; 12,5 ha grond is afgegraven om de voedselrijke landbouwlaag te verwijderen en dichter bij het grondwater te komen. Zo ontstaat schralere grond waar zeldzame planten zoals orchideeën goed op groeien. In het najaar van 2018 is bovendien - met medewerking van Staatsbosbeheer - natuurhooi opgebracht vanuit het Luttenbergerven. Natuurhooi uit ons eigen Dal van de Mosbeek is in 2019 in het gebied verspreid. Dit gebeurde handmatig door onze eigen ploeg met hulp van de Horte-vrijwilligersgroep.

Snel herstel - rietorchis en gevlekte orchis in bloei
Orchideeën houden van schrale, voedselarme grond en leven in symbiose met bepaalde bodemschimmels. Nadat bepaalde maatregelen (zoals plagwerkzaamheden) zijn genomen, duurt het vaak lang voordat zeldzame planten terugkomen. Aan de bloei van de orchideeen op landgoed Soeslo kunnen we zien dat het bodemmilieu zich verrassend snel na de maatregelen heeft hersteld! Op dit moment staan twee soorten orchideen in bloei, te weten de rietorchis en de gevlekte orchis.

Samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta
In de toekomst worden nog meer maatregelen getroffen om de inrichting van het gebied te verbeteren. Zo werken we samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta aan het vasthouden van water op landgoed Soeslo, om de gevolgen van droogte tegen te gaan.

Rietorchis
Gevlekte orchis