Regge-actie

De Regge ontspringt bij Diepenheim om zo’n zestig kilometer verder uit te monden in de Vecht bij Ommen. Een gebied dat in de loop der jaren alleen maar mooier is geworden dankzij het Reggeherstelproject. Via kruidenrijke kernen willen we het gebied verder versterken. Help jij ook mee?

Zwolse anjers, Mark Zekhuis

De Regge is voor ons land een unieke rivier. Ze begint en eindigt namelijk in Nederland. Vanaf Diepenheim meandert de rivier richting Ommen. Dankzij de Regge had Twente vroeger een belangrijke verbinding met de Hanzesteden Zwolle en Kampen waar zompen (platbodems) vrachten over vervoerden. Samen met het omringende landschap vormt de Regge een beekdallandschap: van hoge essen met granen tot moerassige laagtes met wilgenstruweel. De ene keer is het kleinschalig door de vele landschappelijke beplantingen, anderzijds imponeert het door haar weidsheid in de laagste delen van het beekdal. Deze variatie is ook de kracht van de Regge.

Tekst: Suzanne van Gaale

Natuurlijke loop
De laatste twintig jaar is hard gewerkt aan herstel van de Regge om de natuurlijke loop van de rivier terug te krijgen in het landschap. “De Regge is ooit rechtgetrokken waardoor het meer een kanaal was geworden. Dankzij herstelmaatregelen hebben we de Regge weer laten meanderen,” vertelt Evert Dijk, terreinbeheerder. “Doel was het bergen, vasthouden en geleidelijk loslaten van water bij hevige regenval. Een geweldige kans voor de natuur. De rivier kan op bepaalde plekken buiten haar oevers treden en vormt door haar bochten zelf het landschap. Buitenbochten worden steiler, binnenbochten zijn licht glooiend. En om iedereen mee te laten genieten van dit mooie stukje Overijssel, zijn fiets- en wandelpaden aangelegd.” Fietsen en wandelen door dit gebied is dan ook een genot. Je komt langs oude roggeakkers, essen genoemd, op hogere plekken staan eikenbosjes, op lagere plekken bij de rivier groeien bosjes van wilg, es en sleedoorn en in de weilanden langs de oevers grazen in alle rust koeien en pony’s.

Volgende stap in het herstel
Het herstel van de Regge en het omliggende landschap is nog lang niet klaar. Een volgende stap is namelijk het aanleggen van kruidige kernen. “We kiezen bewust voor kruiden omdat deze zorgen voor variatie in de vegetatie en dat is weer gunstig voor insecten, vogels en andere dieren. Alleen hebben ze moeite om hier spontaan te groeien. De graszoden zijn te dicht gegroeid. Wij moeten de kruiden daarom een handje helpen.”

Speciaal Reggemengsel
Voor de kruiden is gekozen voor het Reggemengsel. Ecoloog Jacob van der Weele heeft dit mengsel samengesteld. "Wij kiezen bewust voor inheemse mengsels. Deze zijn het meest gunstig voor Nederlandse insecten. Het Reggemengsel bestaat uit bijen- en bloemrijke mengsels met heel veel verschillende soorten kruiden geschikt voor zowel vochtige gronden, als schrale en voedselrijke gronden. Denk aan de minder zeldzame kruiden als fluitenkruid, duizendblad, smalle weegbree, margriet, wilde peen, pinksterbloemen, valeriaan, koekoeksbloem, kamille, wilgenroosje en wilde kattenkruid aangevuld met soorten die echt bij een rivier horen als tripmadam, grote tijm en steenanjer.”

Goed voor alle dieren
Door de grote variatie in kruiden, profiteren alle insecten hiervan. En hoe meer insecten, hoe meer vogels. Jacob: “Dat kunnen zowel gewone vogels als lijsters en mezen zijn, maar zeker ook zeldzamere als de wielewaal en grauwe klauwier. Deze laatste is zeldzaam, maar past heel goed in de Regge natuur met kruidige graslanden en verspreid staande bosschages. Wat betreft vlinders, zullen de koninginnepage en het icarusblauwtje het hier ook goed naar hun zin krijgen. De koninginnepage is heel schaars, maar ziet er prachtig uit. Het icarusblauwtje komt vaker voor en is een hele goede ambassadeur voor kruidenrijke graslanden.”

Parelsnoer
De kruidige kernen worden kleinschalig op diverse plekken langs de Regge aangelegd. Ze vormen zo als het ware een parelsnoer van Enter tot Ommen. De kernen zijn praktisch in onderhoud. Jacob: “Koeien en pony’s begrazen het gebied en onderhouden zo het landschap. Door de kleinschalige aanpak is het makkelijk om enkel de ingezaaide stukken met rasters af te zetten. De kruiden krijgen zo optimaal de kans om te groeien en zich te verspreiden.”

Afhankelijk van giften
Als de kruidige kernen eenmaal aanslaan, zullen ze de Regge nog mooier en diverser maken. Er is wel een maar. Om deze plannen uit te kunnen voeren, zijn wij afhankelijk van giften. Daarvoor zijn we de Regge-actie gestart. Helpt u ons met een gift? Samen kunnen we zorgen voor een kruidenrijk en nog mooier en diverser Reggegebied! Met onderstaande link kun je doneren via i-Deal.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?