Reggedal geschikt voor biodiversiteit

IJsvogel, Gonny Sleurink

- Wierden – Na de aankoop van 70 hectare grond langs de Regge in 2017, gaat Landschap Overijssel deze week starten met de (her)inrichting van enkele delen van het Reggedal. De organisatie ziet kansen liggen om de inrichting van het gebied te verbeteren en grijpt deze aan via het project Kwaliteitsimpuls Regge Notter-Zuna. Naast kansen voor de natuur- en landschapswaarden wordt er ook gekeken naar de recreatieve beleving van het Reggedal. Door (her)inrichting en toevoegingen van nieuwe landschapselementen, wordt het Reggedal in de toekomst nog aantrekkelijker voor mens, plant en dier.

Start (her)inrichting
Eind september begint Loon- en grondverzetbedrijf Ten Cate Wierden in opdracht van Landschap Overijssel met de (her)inrichting. Met de aanplant van bloeiende en besdragende struiken, het inzaaien van specifieke kruiden en het verstevigen en beschermen van groen erfgoed, versterken we de bestaande waarde van het gebied. Zo wordt een oude es, die nu deels vergraven is, weer zichtbaar. Ook wordt hier weer graan geteeld zoals dit oorspronkelijk het geval was.

Aantrekkelijk voor mens, plant en dier
Een es met mooi beplante steilranden, rietkragen, vochtige slenkjes en doornige struwelen, krijgen hier een plek in het landschap. “Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit”, benoemt Evert Dijk, terreinbeheerder van de Regge. “Soorten zoals de steenanjer, otter, ijsvogel, oeverzwaluw en de grote gele kwikstaart profiteren hiervan. Voor de otter, die zich hier al enkele keren in de Regge heeft laten zien, wordt het leefgebied aantrekkelijker gemaakt. Oude duikers die vrijkomen bij de werkzaamheden worden gedeeltelijk begraven onder boomstobben en grond en opgevuld met stro. Niet alleen de otter, maar ook de ringslang, egel, pad en kleine marterachtigen genieten van deze aanpassingen.”

Combinatie van rust en beleving
Ook naar de recreatieve beleving van het gebied is gekeken. Het terrein langs de Regge wordt verdeeld in rust- en belevingszones, waarbij de rustzones recreatieluw worden. Door (her)inrichting van het gebied, toevoegingen van nieuwe landschapselementen maar ook door het verwijderen van opslag langs de oevers van de Regge, wordt het Reggedal in de toekomst nog aantrekkelijker voor mens, plant en dier.

Grote gele kwikstaart, Han Bouwmeester

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?