Gezamenlijke aftrap natuurherstel Buitenlanden Langenholte

Handen uit de mouwen, schop in de grond - Josette Veltman-de Greef

Op woensdag 1 september staken we samen met onze partners gezamenlijk de symbolische eerste schop in de grond van Natura 2000-gebied Buitenlanden Langenholte. Een feestelijke start van het natuurherstel in dit bijzondere uiterwaardengebied ten noorden van Zwolle. “Mooi om samen stil te staan bij deze bijzondere samenwerking”, sprak Hans Pohlmann. “Samenwerken is wat ons betreft dé sleutel voor succesvol natuurherstel.”

De komende twee jaar maken we dit gebied in de oksel van de Vecht en het Zwarte Water natter, natuurlijker en ruiger. Met weer ruimte en kansen voor de wilde kievitsbloem, de otter en de roerdomp. Dat doen we niet alleen, dat doen we samen met onze partners. De Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, de gemeente Zwolle en de waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen combineren hier Natura 2000-maatregelen, de Kader Richtlijn Water én de Regeling Versneld Natuurherstel tot één krachtig natuurherstelprogramma.

Handen uit de mouwen, schop in de grond
Marjolijn van de Zandschulp (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland) Gert-Harm ten Bolscher (gedeputeerde Landbouw & Natuur bij Provincie Overijssel), Hans Wijnen (bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta), Peter Snijders (burgemeester Gemeente Zwolle), Hans Pohlmann (manager Natuurterreinen bij Landschap Overijssel) en Michael Sijbom (directeur Landschap Overijssel) staken allemaal hun handen uit de mouwen en de schop in de grond. En maakten zo een mooi begin met het uitgraven van de slenken (geulen) die in dit gebied worden aangelegd! Het belang van samenwerking werd meermaals benadrukt, waarbij de term ‘noaberschap’ de aard van de samenwerking volgens allen het beste weergaf.

Josette Veltman- de Greef

Natter, natuurlijker en ruiger
Eind augustus zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden in Buitenlanden Langenholte. Alles draait hier om het verbeteren van de waterhuishouding. Door de samenwerking tussen Landschap Overijssel en het Waterschap Drents Overijsselse Delta kunnen we drie Slenken bij de ‘Kranenkolk’ en de ‘Spiekpolder’ realiseren. De waterhuishouding in het gebied verbetert door de slenken en er ontstaan stromingsluwe onderwatermilieus waarin de grote modderkruiper en de kwabaal graag hun kraamkamers vestigen. We verbreden de bestaande geulen en richten ze natuurlijker in, zodat ze weer een goed leefgebied vormen voor deze vissen. En voor vogels als de zwarte stern, roerdomp en grote karekiet. Oevers richten we ook natuurlijker in. We maken de helling flauwer en stimuleren zo de uitstroom van water uit het Zwarte Water en de Vecht. Lokaal zaaien we stroomdalflora in en creëren we ruimte voor de wilde kievitsbloem en de gulden boterbloem, de echte koekoeksbloem en de grote pimpernel.

Netjes aan de slag
Aannemingsbedrijf Netjes BV uit Kampen voert de werkzaamheden uit. Ze zijn op 23 augustus gestart met een aantal voorbereidende werkzaamheden zoals het tracé van de slenk uitmaaien, zaag- en opruimwerk verrichten en het werkterrein verder inrichten. Nu starten ze met het daadwerkelijk uitgraven van de slenk van oost naar west. De natuurherstelwerkzaamheden vinden in de loop van twee tot drie jaar plaats aan de westkant van Buitenlanden Langenholte, aan de oostkant van Buitenlanden Langenholte nabij de Kranenkolk, in de nabijgelegen Spiekpolder en in het iets zuidelijker langs het Zwarte Water gelegen gebied Holtenbroekerdijk. Voor meer informatie, klik op onderstaande button.

Buitenlanden Langenholte

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?