Steenwijkerland wint de Gemeentelijke Landschapsprijs 2017

de Woldberg, Michiel Pothoff

Landschap Overijssel reikt de Gemeentelijke Landschapsprijs jaarlijks uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Wim Brus nam de prijs vandaag in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten, een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor gemeenteambtenaren en –bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente. Naast Steenwijkerland waren de gemeenten Almelo en Raalte genomineerd. Nieuw dit jaar is dat, naast de vakjury, ook inwoners van Overijssel mee konden stemmen. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich extra in te zetten voor de kwaliteit van het landschap. Want een evenwichtig landschap is van waarde voor iedereen, om in te wonen, werken en recreëren.

Het landschap in Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland viel op door de jarenlange activiteit in het landschapsbeheer. De gemeente gaat integraal te werk, door samen met bewoners het landschap te verbeteren. Er komen dan ook veel initiatieven uit de steden en dorpen in de omgeving. Zo is de Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo gestart met een mooi gebiedsgericht project rondom Paasloo, waarbij samen met bewoners uitvoering is gegeven aan het beheer van het landschap. De gemeente heeft dit initiatief ondersteund met het leveren van plantmateriaal.

Harry Meijerinkprijs voor Yvon Weustink

Ook Yvon Weustink, beleidsadviseur landschap en ecologie bij de gemeente Enschede, mocht een prijs in ontvangst nemen, namelijk de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt het belang van de aanwezigheid van een enthousiaste en vakkundige ambtenaar bij een gemeente om zich sterk te maken voor het landschap. Yvon laat dit zien met haar tomeloze inzet en enthousiasme om mooie resultaten te behalen in het landschap in en rondom Enschede, zoals het boomkikkerproject en de Natuurkansenkaart.

Kansen voor het landschap

Tijdens de Contactdag Gemeenten gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over de nieuwe omgevingswet en welke kansen deze wet biedt voor het landschap. De nieuwe omgevingswet betekent dat het landschap in de toekomst een integraal onderdeel is van de planning, besluitvorming en procedures van gemeenten. Dit biedt kansen en uitdaging voor gemeenten, waar op deze dag verder over is doorgepraat. Tijdens een fietsexcursie rond de Agnietenberg in Zwolle was er speciaal aandacht voor de beeldbepalende en karakteristieke elementen die het landschap vormen tot wat het nu is, zoals onder andere het hakhout bij de Agnietenberg en de cultuurhistorische verbinding tussen de Buitenlanden en de Binnenlanden. Zowel natuur als cultuurhistorie en erfgoed bepalen ons landschap. Om het erfgoed in Overijssel te borgen, heeft Landschap Overijssel gewerkt aan de Erfgoedvisie. Deze werd symbolisch overhandigd aan gedeputeerde Hester Maij.

Jury en prijsuitreiking Landschapsprijs

Dit jaar voor het eerst konden inwoners ook stemmen op één van deze drie genomineerden. De stem van de inwoners telde voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. De jury beoordeelde de gemeenten onder meer op beleid, uitvoering, duurzame en structurele initiatieven en burgerbetrokkenheid. De jury bestond uit Hester Maij, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, Anne Flierman, voorzitter Raad van Toezicht Landschap Overijssel, Bart Buijs, directeur van Het Oversticht en wethouder Michel van Willigen van de gemeente Zwolle, winnaar van de Landschapsprijs 2016. De prijs bestaat uit een lindeboom die op een mooie locatie in de gemeente Steenwijkerland wordt geplant en een geldbedrag van vijfduizend euro. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

De Boomkikker, foto Jacob van der Weele
Weerribben Kalenberg, Michiel Pothoff

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?