Deel jouw idee voor NP Sallandse Heuvelrug & Twents Reggedal

Maak dit unieke natuurgebied nog mooier en benut de subsidieregeling.

Heidelandschap Sallandse Heuvelrug, Gonny Sleurink

De Stichting Sámen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug financiert projecten die gaan over natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug en directe omgeving. Ben je op zoek naar financiering voor jouw project, activiteit of idee? Doe dan een aanvraag voor 1 december 2021. Toegekende projecten ontvangen een bijdrage van maximaal 50% van de kosten.

Er is eerder al bijgedragen aan het Voorbijgangerserf in Haarle, aan het opknappen van de schaapskooi Twilhaar (zie foto) en binnenkort worden cultuurhistorische elementen op het landgoed Eelerberg opgeknapt.

Najaarsronde projecten 2021
Iedereen kan een project, activiteit of idee indienen voor 1 december 2021. Wel is het van belang dat het project voldoet aan een aantal criteria zoals beschreven in ‘Kader voor bijdrage’. Ook een eenmalige activiteit komt in aanmerking. Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. Voor toekenning van onze bijdrage aan je project hoef je nog niet de gehele financiering rond te hebben. Dat moet alleen wel het geval zijn als je aan de uitvoering begint.

Indienen projecten
Je kunt je project, idee of activiteit indienen voor 1 december 2021 via het volgende e-mailadres: samensfn@outlook.com. Wil je het ‘Kader voor bijdrage’ opvragen of heb je een andere vraag, neem dan contact op met Marieke Willemse via bovenstaand e-mailadres of bel 06-14301863.

Support for Nature (SfN)
Het SfN principe houdt in dat iedereen die meedoet aan een wedstrijd of evenement in de mooie natuur van de Sallandse Heuvelrug, daar ook een kleine bijdrage aan levert. Met ingang van 1 januari 2017 is dat 1 euro en dat gaat naar het fonds van de Stichting Sàmen. Op deze manier leveren deelnemers aan evenementen in de bos- en natuurgebieden van de Sallandse Heuvelrug via Support for Nature (SfN) een bijdrage voor behoud van natuur en beleving van het gebied. De Stichting Sámen voor Nationaal Park Sallandse Heuvelrug besteedt deze bijdragen 100% aan projecten die gaan over natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug en directe omgeving. Ook de randen langs de heuvelrug, het Reggegebied en de Archemer- en Lemerlerberg komen in aanmerking om projecten uit te voeren.

Beoordeling projecten
Bij het beoordelen van een aanvraag bekijkt de Stichting of het project de natuur, het landschap en/of de cultuurhistorie ten goede komt en daarmee de doelstellingen helpt realiseren van het Nationaal Park en in bredere zin de Sallandse Heuvelrug. De subsidie bedraagt in principe 50%. Activiteiten die ook reguliere subsidies kunnen krijgen komen niet in aanmerking. Het bestuur krijgt advies bij de toekenning van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en het kernteam van het Nationaal Park.

Schaapskooi Twilhaar. Gonny Sleurink

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?