Twenterand wint Gemeentelijke Landschapsprijs 2018

De winnaars uit Twenterand, vlnr Rob Bekhuis, Stefan Jonas, Bart-Jan Harmsen, Jacob van Olst namens Landschap Overijssel en Anja ter Beek

Twenterand wint de Gemeentelijke Landschapsprijs 2018

Landschap Overijssel reikt de Gemeentelijke Landschapsprijs jaarlijks uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Wethouder Bart-Jan Harmsen nam de prijs vandaag in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten, een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor ambtenaren en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente. Naast Twenterand waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. Net als vorig jaar konden ook inwoners van Overijssel meestemmen. Met het uitreiken van de prijs wil Landschap Overijssel gemeenten stimuleren om zich in te zetten voor de kwaliteit van het landschap.

Het Overijsselse landschap, net als in de rest van Nederland, staat door ruimtelijke veranderingen en intensief gebruik flink onder druk. Duurzame aandacht is nodig, want de gevolgen zijn groot. De biodiversiteit loopt terug en houtwallen en heggen verdwijnen. We doen hiermee af aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Gemeenten hebben een grote rol in het beschermen van het landschap en de leefomgeving van haar bewoners. Essentieel hierbij is de deskundigheid die ze inzet, welke financiële middelen ze beschikbaar stelt en in welke mate de bescherming van het landschap geborgd wordt in beleid. Ook het monitoren van hoe het landschap ontwikkelt, is van enorm belang om het landschap duurzaam te kunnen beschermen.

Trots op Twenterand

Twenterand heeft de afgelopen jaren een kenmerkende aanpak ontwikkeld om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld waardoor het landschap meer omarmt is door de bewoners. De gemeente is ook Wies met de Patries. Door de adoptie van de patrijs zet de gemeente zich in om samen met inwoners het leefgebied voor deze kenmerkende soort te versterken.

Harry Meijerinkprijs: Anja ter Beek

Het was dubbel feest voor Twenterand, want ook Anja ter Beek, Beleidsmedewerker Milieu & Plattelandsontwikkeling bij de gemeente Twenterand, nam een prijs in ontvangst: de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. “Als iedere gemeente een Anja in dienst zou hebben, zou het Overijsselse landschap er een stuk beter aan toe zijn,” zegt Judith Snepvangers die namens Landschap Overijssel de prijs uitreikte.

Jury en prijsuitreiking Landschapsprijs

Inwoners konden stemmen op één van de drie genomineerde gemeenten. De stem van de inwoners telde voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. De jury beoordeelde de gemeenten onder meer op beleid, uitvoering en actuele onderwerpen als de bescherming van kleine landschapselementen en ecologisch bermbeheer. De jury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit Het Oversticht, de Provincie, de winnende gemeente van vorig jaar (Steenwijkerland) en Landschap Overijssel. De prijs bestaat uit een lindeboom die op een mooie locatie in de gemeente Twenterand wordt geplant en een geldbedrag van vijfduizend euro, te besteden aan het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.