Twentse bosranden opnieuw ingericht

voor een betere leefomgeving van insecten, vogels en kleine zoogdieren

Het gaat al jaren slecht met onze soortenrijkdom. Goed ingerichte bosranden met een geleidelijke, bloemrijke overgang van bos naar weiland, kunnen zorgen voor aantrekkelijke leefgebieden voor insecten en daarmee allerlei andere diersoorten. Landschap Overijssel werkt deze maand aan de verbetering van bosranden in Twente.

Soortenrijkdom neemt af
Het gaat al jaren slecht met onze soortenrijkdom. Bepaalde zoogdieren en insecten zoals de kleine ijsvogelvlinder, boomkikker en allerlei vleermuizen hebben het moeilijk. Daarom heeft Provincie Overijssel geld beschikbaar gesteld om bijzondere soorten te helpen. Een goed ingerichte bosrand met een geleidelijke, bloemrijke overgang van bos naar weiland of wandelpad, zorgt voor aantrekkelijke leefgebieden voor verschillende soorten insecten. Waar insecten zijn, is voedsel voor vogels en kleine zoogdieren. En die zijn op hun beurt weer voedsel voor marters, uilen en dagroofvogels. Veel bosranden zijn op dit moment helaas niet goed ingericht; de overgang van weiland naar bos is te abrupt en belangrijke kruiden en struiken ontbreken.

Waardevolle bosranden
Om de soortenrijkdom te stimuleren, neemt Landschap Overijssel verschillende bosranden in Twente onder handen. Ook langs wandelpaden en op open plekken in het bos worden aantrekkelijke leefgebieden voor insecten gecreëerd. Dat doen we door vooral uitheemse bomen weg te halen, zodat zonnige, windluwe plekken ontstaan. Hier gedijen nectarplanten, kruiden en ook kamperfoelie, de waardplant van de kleine ijsvogelvlinder. Van het vrijkomende hout worden takkenrillen gemaakt. Hierin kunnen bramen groeien waar insecten op af komen, die op hun beurt worden gegeten door bijvoorbeeld vleermuizen en boomkikkers. Ook wordt hakhout verplaatst naar het leefgebied van het vliegend hert in Noordoost Twente; de larven van deze kever voeden zich met rottend hout. Tot slot worden inheemse en zeldzame bomen aangeplant, zoals de winterlinde, fladderiep en mispel.

Gebieden
Deze maand wordt meer dan 1.000 meter bosrand opnieuw ingericht op de volgende terreinen van Landschap Overijssel: Huneborg, Vasserheide, Mandermaten, Lonnekerberg, Lonnekermeer, ‘t Holthuis, Hof Espelo, De Wildernis, Stroink, Smalenbroek en Groot Brunnink. De verwachting is dat hier over circa twee jaar weer volop nectarplanten en kruiden bloeien, waar insecten, vogels en kleine zoogdieren van profiteren.

Illustratie: schematische weergave van een doorsnede van een goede bosrand met geleidelijke overgang van weiland naar bos (volgens A. Stortelder et al 1999)

Huidige situatie op natuurterrein ’t Holthuis bij Enschede: geen geleidelijke overgang tussen bos en weiland
Ecoloog Mark Zekhuis en terreinbeheerder Alexander van der Elst selecteren (uitheemse) bomen die worden neergehaald t.b.v. het creëren van open, windluwe plekken die aantrekkelijk zijn voor insecten (natuurterrein Lonnekerberg bij Enschede)
Creëren van goede inrichting van vegetatie langs wandelpad (natuurterrein ’t Holthuis bij Enschede)
Kleine ijsvogelvlinder, foto Jacob van der Weele

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?