Landschap Overijssel breidt uit met 70 hectare natuur en 3 molens

Molen Fleringen, Nico Kloek

In 2021 heeft Landschap Overijssel ruim 70 hectare grond aangekocht. Dit betreft grond nabij Boekelo en Oldenzaal en grond voor de herinrichting van Vledders en Leijerhooilanden in de gemeente Staphorst. Ook zijn er dit jaar drie molens aangekocht: windmolens Frielink in Fleringen en Oude Hengel in Ootmarsum en watermolen De Mast in Vasse. Met de aankopen van grond dragen we bij aan een grote en robuuste eenheid van natuur in Overijssel. Door erfgoed aan te schaffen zorgen wij dat het blijft bestaan voor de toekomst, dat ze onderhouden worden en toegankelijk blijven. Hierbij de highlights van onze aankopen in 2021.

Iedereen een boom
In het kader van “Iedereen een boom’ hebben we met de Provincie Overijssel overeenstemming bereikt over de aankoop van elf hectare grond nabij Boekelo. De elf hectare die we aangekocht hebben, is nu grasland, al wel met de bestemming natuur. Dit willen we omvormen tot een gemengd loofbos. Het streven is om deze winter de eerste inheemse loofbomen te planten. Hiermee versterken en vergroten we het areaal bos in Nederland.

Herinrichting De Vledder – Leijerhooilanden
Begin 2021 hebben we zo’n 44 hectare aangekocht voor de afronding en inrichting van de gebieden Vledders en Leijerhooilanden in de gemeente Staphorst. Samen met het waterschap Drents Overijssels Delta maken we dit gebied natuurlijker. Er wordt een zogenaamd robuust watersysteem aangelegd en we richten het gebied opnieuw in. We maken het gebied sterker en gevarieerder zodat het beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering, denk aan perioden van droogte en tijden van hevige neerslag. In een deel van het gebied verwijderen we daarnaast de toplaag van de bodem zodat de grond armer wordt en beter te beheren is. De afgeplagde delen zijn een stuk natter en de open grond trekt diverse soorten watervogels, zoals kieviten, steltlopers, watersnippen en de porseleinhoen. Ook snippen en kwikstaarten hebben hun weg naar dit gebied gevonden. Hopelijk mogen we op termijn ook de zeldzame kraanvogel en de otter verwelkomen! Lees hier meer

De aangekochte gronden vormen we om naar natuur en deze beschermen, beheren en ontwikkelen we voor de toekomst.
Hans Gerritzen, Rentmeester

Aankoop drie Twentse molens
Landschap Overijssel zet zich niet alleen in voor natuurbeheer, maar ook voor behoud van cultureel erfgoed dat het landschap betekenis geeft en waardevol maakt. In 2021 hebben we drie molens aangekocht: windmolens Frielink in Fleringen en Oude Hengel in Ootmarsum en watermolen De Mast in Vasse. Deze molens vertellen het verhaal van de Twentse geschiedenis en horen bij het landschap. Met de aankoop van deze drie molens blijft een belangrijk stukje cultureel Twents erfgoed behouden. Lees hier meer.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?