Update 14 oktober 2020: opnieuw aanscherping maatregelen

Activiteiten en vrijwilligerswerk tijdelijk stopgezet

Josette Veltman - de Greef

Na de persconferentie op dinsdag 13 oktober, scherpen wij onze maatregelen aan. Dit heeft effect op ons vrijwilligerswerk, onze activiteiten, excursies en bezoekerscentra. Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk om waar wij kunnen, bij te dragen aan het voorkomen van het verspreiden van dit virus.

Op deze pagina lees je om welke maateregelen dit gaat. Deze maatregelen gelden tot het einde van dit jaar. Zodra zich ontwikkelingen voordoen, volgt nader bericht. Wij volgen de dagelijkse ontwikkelingen en passen daarop indien nodig ons beleid aan. Op onze website en via onze social media communiceren wij over verdere ontwikkelingen.

Geen evenementen en excursies
Wij annuleren alle activiteiten, excursies en cursussen.

Vrijwilligerswerk
Er werken tijdelijk geen vrijwilligers in onze terreinen, met uitzondering van enkele cruciale vrijwilligerstaken die zelfstandig en alleen worden uitgevoerd.

Bezoekerscentra en gereedschapsdepots gesloten
Onze bezoekerscentra en gereedschapsdepots zijn gesloten.

Kantoren gesloten
Voor onze kantoren geldt: thuiswerken blijft de norm en bezoek blijft zoveel mogelijk beperkt. Onze collega’s werken daarom zoveel mogelijk vanuit huis en zijn telefonisch of per mail bereikbaar. De contactgegevens van onze medewerkers vind je op onze website, www.landschapoverijssel.nl/organisatie/onze-mensen.

Wij blijven bereikbaar voor vragen via ons algemene telefoonnummer en e-mailadres: 0529-401731 en info@landschapoverijssel.nl.

In het verlengde van onderstaande algemene hygiënerichtlijnen en praktische richtlijnen van Landschap Overijssel zijn de volgende spelregels voor bezoekers van toepassing:

 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, maak ruimte voor elkaar op de wandelpaden.
 • Vermijd drukke plekken en drukke tijdstippen:
 • Tussen 11 uur en 16 uur is de drukste tijd. Natuurgebieden zijn open tussen zonsopgang en zonsondergang.
 • Het is druk op en rondom (grotere) parkeerplaatsen, (in de buurt van) bezoekerscentra, horecagelegenheden, speelplaatsen, entrees, uitkijktorens en andere recreatieve voorzieningen.
 • Op mountainbikeroutes is het drukker dan normaal.
 • Zijn er veel mensen, stel je bezoek dan uit of neem een andere ingang.
 • Vermijd groepsvorming (gezinnen uitgezonderd).
 • Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, zijn mogelijk parkeerplaatsen tijdelijk gesloten, geldt eenrichtingsverkeer op smalle paden of worden andere maatregelen getroffen. Houd ter plekke de informatievoorziening via posters en borden in de gaten en volg de aanwijzingen op.
 • Gebruik je papieren zakdoekjes, gooi deze niet weg in de natuur, neem ze mee naar huis.
 • Hoest je, ben je verkouden of heb jij of een gezinslid koorts, blijf dan thuis.

Basisregels

Om het virus de komende maanden verder onder controle te krijgen en houden, is het belangrijker dan ooit dat we ons aan de basisregels van het kabinet houden. De vijf regels vormen dan ook het fundament van het coronaprotocol van Landschap Overijssel.

In de strijd tegen het coronavirus heeft het kabinet vijf basisregels opgesteld die voor iedereen in Nederland gelden:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Vermijd drukte.
 • Werk zoveel mogelijk thuis.
 • Was vaak je handen.
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Ben je ook benauwd en/ of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven.

Onze uitgangspunten

Landschap Overijssel neemt actief verantwoordelijkheid in het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. Onze uitgangspunten daarbij zijn:

 • Wij zetten bij al onze activiteiten de gezondheid en het welzijn van medewerkers, vrijwilligers en bezoekers voorop.
 • We volgen voortdurend de adviezen van het RIVM en de richtlijnen van de Rijksoverheid en passen het coronaprotocol en de bijbehorende werkafspraken daar indien nodig op aan.
 • We bieden onze medewerkers, vrijwilligers en bezoekers op onze locaties de faciliteiten om zich te gedragen conform onze hygiënerichtlijnen en praktische richtlijnen.
 • We laten onze medewerkers zoveel mogelijk vanuit huis werken, met uitzondering van werkzaamheden die niet vanuit huis gedaan kunnen worden.
 • We staan alleen toe dat onze gezonde vrijwilligers vrijwilligerswerk verrichten op onze locaties en in onze gebieden.
 • Vrijwilligers met verkoudheidsklachten en die binnen een risicogroep vallen voeren geen vrijwilligerswerk uit.
 • We vragen medewerkers en vrijwilligers om voor noodzakelijke reizen zo min mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer en om niet te carpoolen.
 • We vragen onze bezoekers om rekening te houden met een aantal richtlijnen als ze de natuur in willen, zodat iedereen op een verantwoorde manier van de natuur kan blijven.

Onze hygiëne richtlijnen

Voor alle medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van Landschap Overijssel gelden de volgende hygiënerichtlijnen:

 • Houd 1,5 meter afstand, schud geen handen en vermijd fysiek contact.
 • Was/ontsmet je handen bij het betreden van een locatie van Landschap Overijssel. Bij elke ingang zijn daarvoor faciliteiten aanwezig.
 • Was/ontsmet je handen gedurende de dag regelmatig en in ieder geval na hoesten en niezen, voor en na het eten, na toiletgebruik, na het gebruik van koffieautomaten/waterkokers en printers (multi functionals).
 • Gebruik na toiletbezoek ontsmettende sanitairspray om de deurknop, toiletbril etc. te ontsmetten.
 • Werk je met materialen en werktuigen van Landschap Overijssel, ontsmet deze dan vóór en na gebruik.
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die weg in afvalbakken.
 • Nies en/of hoest in je elleboog.
 • Kom niet naar een locatie van Landschap Overijssel als je verkoudheidsklachten hebt, en of als jij of je huisgenoten benauwd en/ of koorts hebt/hebben.

Heb je vragen? Wij blijven bereikbaar voor vragen via ons algemene telefoonnummer en e-mailadres: 0529-401731 en info@landschapoverijssel.nl.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?