Aanpak van de droogte als gevolg van klimaatverandering

Eerste resultaten van project ZON

Project ZON
Natuurlijke oever, Mark Zekhuis

Aanpak van de droogte als gevolg van klimaatverandering

Nederland is ingericht om water af te voeren. Via sloten, weteringen en kanalen stroomt het water richting de zee. Maar door het veranderende klimaat valt er minder vaak neerslag en de neerslag die valt, kenmerkt zich door hevige buien. Daarnaast hebben we te maken met lange periodes van droogte. In het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) werkt Landschap Overijssel samen met de provincie Overijssel, Waterschappen, andere terreinbeherende organisaties en grondeigenaren aan oplossingen om de droogte in de natuur tegen te gaan. Doel: het langer vasthouden van water. Door slimmer om te gaan met water, wordt er gewerkt aan biodiversiteit én het veranderende klimaat.

De nadelen van droogte
Veel planten zijn afhankelijk van grondwater en staan graag met de ‘voeten’ in het water. Sommige terreinen zijn altijd nat geweest maar door de toenemende droogte nemen bepaalde planten de overhand en verruigt het gebied. De soorten die afhankelijk zijn van grondwater, verdwijnen door de verruiging als eerste en de algemenere soorten komen hiervoor in de plaats. Onze natuur wordt hierdoor eentoniger en voor veel planten en dieren neemt hiermee het leefgebied af.

Met diverse maatregelen zorgen we dat in droge periodes voldoende water beschikbaar blijft.
Mark Zekhuis

Slimmer omgaan met water en biodiversiteit
In het kader van het project ZON werken we in vier Twentse natuurterreinen aan biodiversiteit én klimaat: Smalenbroek, Groot Brunink, Lonnekerberg en Usselerveen. We doen dit door:

  • Het dichtmaken van sloten;
  • Te voorkomen dat het water wegloopt via sloten, door deze minder diep te maken of af te dammen;
  • Ervoor te zorgen dat het grondwater stijgt; door verdamping tegen te gaan (we halen bijvoorbeeld naaldbomen weg en planten hier loofbomen voor terug);
  • Beken te verondiepen zodat ze minder water dan nodig afvoeren.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van het Nationale Deltaprogramma, samen met de overheid, gebiedspartners en grondeigenaren.

Blijf op de hoogte
De komende periode nemen wij jullie wekelijks mee in de getroffen maatregelen in vier Twentse terreinen: Smalenbroek, Groot Brunink, Lonnekerberg en Usselerveen. Nieuwsgierig? Houd onze website in de gaten of volg ons op Instagram, Facebook of Twitter.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?