Twentse natuur bestendig tegen veranderend klimaat

24-09-2021
We zijn gestart met aanpassingen om Smalenbroek, Groot Brunink en ’t Holthuis weerbaarder te maken tegen klimaatverandering. In het najaar van 2019 zijn naaldbomen weggehaald die voor veel verdamping zorgden. Daarvoor in de plaats zijn loofbomen terug geplant. Nu worden de beek- en slootbodems opgehoogd. Wanneer de beken en sloten minder diep zijn, onttrekken ze minder water uit de omgeving en zorgen voor minder verdroging. In verschillende natuurterreinen doen wij aanpassingen om water beter te kunnen bergen. Dit is goed in tijden van extreme neerslag én in tijden van droogte. Daar profiteren mensen, planten en dieren van, want dit maakt ons minder kwetsbaar voor overstromingen en in tijden van extreme droogte. Ook Hof Espelo staat op de planning, maar zit momenteel nog in de vergunning procedure. Afhankelijk van de weersomstandigheden is het werk eind dit jaar klaar.

Klimaatverandering en natuur
Het klimaat verandert en we krijgen steeds vaker te maken met langere droge en natte perioden en heftige piekbuien. Deze weersextremen hebben invloed op de natuur, maar bijvoorbeeld ook op de landbouw: soms is het te nat en soms is het te droog. We zullen daarom een balans moeten vinden tussen het afvoeren van water (voorkomen van wateroverlast) en water sparen (verminderen effecten van droogte). De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met extreme droogte. Er was te weinig water beschikbaar om beken, sloten en grondwater op peil te houden. Hierdoor ontstond schade aan de natuur en landbouw.

Tegengaan van droogte
Oplossingen om het droogteprobleem tegen te gaan, zijn bijvoorbeeld water vasthouden in natuurgebieden, het anders inrichten van beekdalen en het verminderen van verdamping door naaldbos te vervangen voor loofbos. Naaldbomen verdampen namelijk meer water dan loofbomen. Loofbomen zijn ook nog eens beter voor de biodiversiteit, dus extra voordeel! Met het ophogen van de bodems onttrekken beken en sloten minder water uit de omgeving. Om te voorkomen dat de bodems weer uitslijten, worden takkenbossen en drempels op de bodems geplaatst. Hierdoor neemt de stroomsnelheid af en wordt de bodem beschermd. Het resultaat is dat de beken en sloten minder diep en breder worden.

Het water krijgt de ruimte op verschillende plekken op Groot Brunink
Opgehoogde beekbodem, Bas Worm
Lees meer over de ZON-maatregelen

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?