Boek “Van Kerkuil tot Laplanduil” geschreven door Onno de Bruijn

Het boek “Van Kerkuil tot Laplanduil” bevat een reeks van artikelen, die in de loop van vele jaren zijn geschreven door Onno de Bruijn en gepubliceerd in diverse natuurtijdschriften. De ondertitel van het boek is “Bescherming van kwetsbare topnatuur”. Het zijn levendig geschreven verhalen uit de natuurbeschermingspraktijk, veelal gebaseerd op tientallen jaren eigen veldwaarnemingen. Het boek is prachtig geïllustreerd met vele authentieke foto’s.

Onno de Bruijn is ecoloog. Een leven lang heeft hij zich ingezet voor het behoud en de bescherming van topnatuur: natuur die zo mooi en kwetsbaar is dat zij ons diep raakt. Hij heeft er in de loop van vele jaren over geschreven. Die verhalen zijn nu in een boek samengevat. Over Korhoenders en broedende Goudplevieren gaat het, over bijzondere uilen, over zeldzame wilde orchideeën en oerbossen. Topnatuur zowel in Nederland (Achterhoek, Twente) als meer naar het oosten in de Midden-Europese laagvlakte, waar Nederland deel van uitmaakt. Daar leven nog altijd zeldzame soorten, die in Nederland verdwenen zijn en leefcondities vragen die bij ons al lang niet meer bestaan. Ook komen in de verhalen mensen aan bod, die -bewust of onbewust- vorm geven aan de wereld waarin wij leven.

Enkele verhalen gaan over soorten, die ontroerden maar in grote regio’s zijn uitgestorven, zoals de Ortolaan in Nederland, de Klapekster in Duitsland en de Scharrelaar in Polen. Hun voorliefde voor kleinschalige, stabiele omgevingen werd te zeer bedreigd in de huidige dynamische tijd. Maar er zijn ook artikelen die laten zien wat er met inzet en doorzettingsvermogen aan natuurbehoud te bereiken is, zoals in het geval van de Kerkuil in Nederland en de Laplanduil in Wit-Rusland.

De auteur kijkt in zijn publicaties terug op een leven, waarin hij in de mooiste natuurgebieden in contact kwam met bijzondere dieren en planten. Hij schrijft er met humor en passie over. Op deze wijze kan dit prachtig geïllustreerde boek ook gezien worden als een sfeervol tijdsdocument over het oude Europa, dat op het punt van verdwijnen staat.

Het boek: Onno de Bruijn. Van Kerkuil tot Laplanduil. Bescherming van kwetsbare topnatuur .Hard cover full color. ISBN: 978-90-9031308-5. Aantal pagina’s: 380. Uitgave Eelerwoude, Goor 2018. Prijs: € 24,95 (exclusief verzendkosten).

Bestelinformatie
Het boek kunt u bestellen via www.eelerwoude.nl (homepagina).