Aan het werk in Veldkamp

Met het verwijderen van de berken langs de Regge zorgen we ervoor dat het beekdal in haar algemeenheid weer opener wordt.

Veldkamp, Adrie Kodde

- Hellendoorn – In de tweede week van december start Landschap Overijssel met onderhoudswerkzaamheden in natuurterrein Veldkamp in Nijverdal. Aannemer Noest Bos- & Landschapsbouw Boomverzorging gaat het werk uitvoeren. Het gebied groeit dicht met berken en dit is niet wenselijk. Omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden in verband met de doorstroom van water, is er besloten om ze te verwijderen. Met het verwijderen van de berken zorgen we ervoor dat het beekdal in haar algemeenheid weer opener wordt.

Een groene muur
De natuurlijke ontwikkeling van dit terrein leidt tot mooie resultaten. Zo groeien en bloeien er bijvoorbeeld ontzettend veel kruiden. Ook de berk doet het goed. Té goed eigenlijk. Hij ontwikkelt zich erg snel en ook op ongewenste locaties. Deze natuurlijke opslag van bomen en struiken ontneemt het zicht voor recreanten op wandel- en fietspaden. Er ontstaat een zogeheten ‘groene muur’ in het landschap. Hiermee verliest het gebied niet alleen landschappelijke waarde. Maar de berken zorgen ook voor gevaarlijke situaties, omdat het water zo onvoldoende de ruimte krijgt. Bij hoog water kunnen delen onder water komen te staan met ondergelopen landbouwpercelen, kelders en kruipruimtes tot gevolg. Om dit te voorkomen, worden de berken weg gehaald.

Wanneer gaat dit gebeuren
Aannemer Noest Bos- & Landschapsbouw Boomverzorging uit Stegeren voert de werkzaamheden uit. Het gebied waar wordt gewerkt heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7 hectare. De werkzaamheden starten in de tweede week van december en duren naar verwachting tot eind december.

Huidige situatie
Gewenste situatie
Gewenste situatie

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?