Vervolg werkzaamheden Beerze

Beerze, foto Nico Kloek

Tussen 15 maart en 15 juli lagen de werkzaamheden op Beerze stil vanwege het broedseizoen en op dit moment is het zomervakantie. Achter de schermen is het nodige gebeurd en maken we ons klaar voor het vervolg van de werkzaamheden. Omwonenden en andere geïnteresseerden zijn op de hoogte gesteld in een nieuwsbrief.

Het hoogveen in Beerze is een uniek veentype van soms wel vijf meter dik, dat in duizenden jaren is ontstaan. Het gebied is zo bijzonder dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000-gebied. De komende jaren wordt extra geïnvesteerd om het te beschermen. Om de conditie van de heide, het hoogveen en de zandverstuiving te verbeteren, gaan we in Beerze de verdroging tegen. Door het verwijderen van bos en het dempen van greppels houden we meer water in het gebied vast. We brengen de nu geïsoleerde heideterreintjes met elkaar in verbinding en ook de zandverstuiving breiden we uit, zodat de wind weer meer vat krijgt op het zand. Al met al ontstaat een gevarieerd landschap, waarin soorten als de levendbarende hagedis, mierenleeuw en zandoorworm, maar ook vogels als geelgors en boompieper, kunnen leven. De nachtzwaluw en de boomleeuwerik zullen terugkeren. Ook de adder zal zich nog meer thuis gaan voelen op Beerze

Omgevingsvergunning
Omdat voor enkele maatregelen volgens het bestemmingsplan een vergunning nodig is, heeft Landschap Overijssel op basis van het totale inrichtingsplan een omgevingsvergunning aangevraagd. Het gaat hierbij met name om het aanleggen van een plagselwal en de aanpassingen van parkeervoorzieningen. Het parkeerterrein tegenover de camping Beerze Bulten wordt opgeheven en enkele wandelroutes worden verlegd. Zo is er minder verstoring voor bijzondere fauna en kunnen bezoekers nog beter genieten van deze parel. Ter vervanging komen op de parkeerplaats ter hoogte van de Beerzerpoort 20 extra parkeerplaatsen. De entree van deze parkeerplaats wordt aantrekkelijker en opener gemaakt. Hiermee herstellen we ook de oude Beerzerpoort. De uitvoering van de maatregelen start waarschijnlijk in de winter van 2019-2020.

De vergunning is op 11 juli 2019 verleend, geïnteresseerden kunnen de vergunningsaanvraag vanaf dan inzien in het gemeentehuis van Ommen. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met projectleider Natura 2000 Beerze, Marten Meyling, op 06-11 88 30 57.