Waar werken we nu aan?

Beerze, foto Nico Kloek

Beerzerveld
In Beerzerveld zijn we al ver met de heideontwikkeling. In het voorjaar van 2020 is het bosstrooisel dat de gekapte bomen hebben achtergelaten, gedeeltelijk van de bodem afgeschraapt. Dit zorgt ervoor dat kwetsbare planten, zoals heide en jeneverbes, in de toekomst weer goed kunnen groeien. In Beerze hebben deze planten een goede kans, want onder de strooisellaag zitten de zaadjes van vroeger nog in de grond. In het najaar van 2020 werken we op het Beerzerveld aan het dempen van greppels en het ophogen van kades om het gebied natter te maken. Ook bekalken we hier de bodem om de heideontwikkeling te stimuleren. In het gebied tussen de Zwarteweg en de N36 verwijderen we de strooisellaag die de bomen hebben achtergelaten, zodat ook hier heide kan groeien.

Stuifzand
Daarnaast werken we aan het stuifzandgebied ten zuiden van camping Beerze Bulten. We verwijderen het bos en de strooisellaag langs de randen, zodat de wind weer vat krijgt op het zand en hier heide kan groeien. Er komt een aangepaste wandelroute en we heffen de parkeerplaats bij de zandverstuiving op om hier de natuur te beschermen. Dit compenseren we met extra parkeerplaatsen bij de Beerzerpoort. We verwachten dat aannemer Netjes uit Kampen de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 afrondt.

Wat merkt u ervan?
U kunt machines zien en horen, die aan het werk zijn. Deze machines moeten soms over wandelpaden rijden die dan voor de veiligheid tijdelijk worden afgesloten. Als dat zo is, staat dit ter plaatse aangegeven en bieden we een alternatieve doorgaande route. We hopen op uw begrip voor deze werkzaamheden die nodig zijn om het gebied voor de toekomst te beschermen.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met projectleider Natura 2000 Beerze, Marten Meyling, op 06-11 88 30 57.

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?