Bewonder de vlozegge in het Boetelerveld!

Vlozegge: Mark Zekhuis

Door het kappen van soortenarm dennenbos is de vlozegge, de blondezegge en de heidemelkviooltje in het Boetelerveld te bewonderen. De vlozegge is een soort van blauwgrasland (voedselarm en weinig productief) en een héel kritisch soort. In de laagste en leemrijkste delen van het terrein is daarom geen heidevegetatie maar schraal grasland vegetatie te vinden.

Een groot deel van Oost-Nederland bestond vroeger uit dit type kruiden-en soortenrijk grasland. In het Boetelerveld was hiervan nog maar één restant aanwezig. Na de boskap in 2013 zijn op verschillende plekken op het terrein dit soort plekjes weer teruggekomen. De vegetatie bestaat met name uit zegges, groenblijvende kruidachtige planten en een droog type gras dat beter bestand is tegen hoge waterstanden en een schrale bodem. Op één plek, waar voor het jaar 2013 nog dennenbos aanwezig was, is onlangs de Vlozegge gevonden. Dit soort is indicatief voor het gebied en komt in minder dan 10 gebieden in Overijssel voor. Het plantje is door zijn opvallende groeiwijze en kleine formaat lastig te vinden.

De vlozegge is een bijzondere soort dat aangeeft dat de kwaliteit van een gebied goed is. Een grote waardering voor het natuurherstelwerk!
Michiel Poolman, Ecoloog Boetelerveld

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?