Nieuwe stuwen en duikers in Mosbeek

Geplande werkzaamheden

Manderheide, Ina Poppe-Marsman

Manderheide, 18 november 2021

In het Dal van de Mosbeek worden deze maand tussen de watermolens Frans en Bels een aantal stuwen en duikers vervangen in de beek. De bouwwerken zijn aan het eind van hun economische levensduur. Aannemersbedrijf Gerwers uit Tilligte voert de werkzaamheden uit in opdracht van Waterschap Vechtstromen. Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn afspraken gemaakt tussen Landschap Overijssel, Waterschap Vechtstromen en Gerwers om ervoor te zorgen dat de natuurwaarden goed beschermd zijn tegen schade aan de bodem en kwetsbare vegetatie.

Contact
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Rick Staudt, terreinbeheerder Noordoost.
Tel.: 06- 51 73 98 33 / e-mailadres: Rick.Staudt@landschapoverijssel.nl

Steun Landschap Overijssel

Overijssel is een schitterende en afwisselende provincie. Van de natuur kun je altijd genieten. Zelfs als je in de stad woont is natuur dichtbij. Dat is niet vanzelfsprekend, daar werken duizenden mensen hard aan, vaak met onze hulp. Samen maken we Overijssel mooier. Help je ons mee?