Gronden en gebouwen

De Doorbraak Landschap Overijssel

Landschap Overijssel kiest er soms voor om grond te kopen. Het gaat hier om gronden die vanwege hun gunstige ligging een grote meerwaarde hebben voor de huidige natuur. Bijvoorbeeld omdat het een missende schakel in een natuurnetwerk is.

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Met de aanschaf en verkoop van grond dragen we bij aan een grote en robuuste eenheid van natuur in Overijssel. Alle grond die wij kopen, wordt ingericht als natuur. Op dit moment hebben wij bijna 5.700 hectare natuur in eigendom. Deze natuur beschermen, beheren en ontwikkelen we voor de toekomst.

Naast de aanschaf van grond, kopen wij ook soms erfgoed. Het gaat hier om erfgoed dat een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het ontstaan van het landschap. Denk hierbij aan bepaalde molens of landgoederen. Vaak zijn dit Rijksmonumenten. Met de aanschaf van dit erfgoed zorgen wij dat het blijft bestaan voor de toekomst, dat het onderhoud aan deze gebouwen wordt uitgevoerd en dat ze toegankelijk blijven.

“Grond in eigendom hebben, is de beste zekerheid dat deze grond langjarig als natuur wordt beheerd.”
Hans Gerritzen, rentmeester bij Landschap Overijssel
Het witte huis op de Horte

Hoeveel grond hebben wij in eigendom?

Op dit moment hebben wij 5.700 hectare grond in eigendom. Via onderstaande link krijg je toegang tot een digitale kaart met een overzicht van onze eigendommen. Deze kaart kun je eenvoudig vergroten, zodat de details goed zichtbaar zijn.

Financiering

De aankoop van bestaande natuur is volledig voor onze eigen rekening. In sommige gevallen kan er voor het toekomstig beheer een subsidie (SNL) worden aangevraagd. Bij aankoop van landbouwgrond die ligt in het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en nog ingericht moet worden als natuur, krijgen we de waardedaling vergoed vanuit de provincie. De inrichtingskosten en de toekomstige beheerkosten worden eveneens vanuit de provincie vergoed.

Verkoop van grond

Eigendommen die niet bijdragen aan onze doelstelling (denk hierbij bijvoorbeeld aan landbouwgronden zonder natuurdoelstelling) proberen we te verkopen. Met de opbrengsten hiervan kopen we nieuwe grond om daarmee de natuur robuuster en weerbaarder te maken. Het gaat hier bij voorkeur om gronden die grenzen aan onze bestaande natuurterreinen.

Robuuste natuur

Hoe groter een natuurterrein, hoe groter de biodiversiteit. Heb je veel aaneengesloten natuur, dan kun je het hele systeem herstellen en beschermen. Denk bijvoorbeeld aan het herstellen van het waterpeil. Buiten natuurterreinen wordt het waterpeil kunstmatig laag gehouden om de percelen geschikt te maken voor de landbouw. Het oorspronkelijke waterpeil, en hiermee het waterpeil dat de natuur nodig heeft, ligt veel hoger. Maar met aaneengesloten natuur, verminder je ook de negatieve invloeden van de naastgelegen niet-natuur gronden. Denk bijvoorbeeld aan mest en chemicaliën. Tot slot kunnen in een groot en aaneengesloten natuurgebied diersoorten leven die het in een klein natuurgebied niet zouden redden. Hoe groter, hoe meer mogelijkheid om hun levenscyclus te volbrengen.

Aamsveen

Help je mee?

Wij schaffen jaarlijks grond aan om deze veilig te stellen voor de toekomst. De aanschaf van grond moeten natuurorganisaties zelf opbrengen en dat is een flinke kostenpost. Jij kunt ons hierbij helpen. Bijvoorbeeld met een gift om grond aan te schaffen of in te richten. Soms krijgen wij ook grond geschonken. Zo zorgen we er samen voor dat de natuur in Overijssel robuust wordt. Help je ons hierbij?

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!