Noordtak Betuwelijn

Lonnekermeer Mark Zekhuis
Lonnekermeer   Foto Mark Zekhuis

Het verzet in Twente tegen de Noordtak van de Betuwelijn groeit. Bewonersgroepen en maatschappelijke organisaties hebben zich verenigd om het landschap en de natuur te beschermen.

N 52° 29.556' E 006° 12.077'

We komen in actie! Samen met bewoners en andere maatschappelijke organisaties hebben we een brief aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat geschreven. Ook roepen we de bestuurders in de regio Twente op om regie te pakken en samen met de Achterhoek een helder en duidelijk signaal te laten horen.

Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel, één van de initiatiefnemers: “We zijn verbijsterd over de geluiden vanuit Den Haag om onderzoek te doen naar de maatschappelijke en economische meerwaarde van de Noordtak van de Betuwelijn. Verbijsterd omdat deze spoorlijn een ernstige aantasting van het landschap en natuur in dit gebied zou betekenen. Welke van de alternatieve routes er ook gekozen wordt: deze zal altijd een landgoederen zone en particulier grondbezit doorkruisen en tevens directe of indirecte impact hebben op nationaal en internationaal beschermde natuurgebieden en -waarden. Ook zal zo’n spoorlijn het karakteristieke kleinschalige en hoogwaardige Twentse landschap met zijn essen, beekdalen en coulissen onomkeerbaar aantasten en plaatselijk vernietigen. Een landschap dat de laatste decennia al onder druk heeft gestaan. We moeten zowel regionaal als nationaal daarom zeer zuinig zijn op hetgeen nog over is.”

“Deze spoorlijn zou een ernstige aantasting van het landschap en natuur in dit gebied zijn”
Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel
Michael Sijbom

"Spoor in Oldenzaal straks door een tunnel, waarom niet?’

Michael Sijbom hoeft niet lang na te denken over de vraag wat Oldenzaal aan moet met het spoor dat nu dwars door de stad loopt. "Dat gaat dan door een ondergrondse tunnelbuis en het aantal treinen is een stuk kleiner dan nu het geval is. Ik denk dat een tunnel de enige goede oplossing is. Alleen op die manier heeft de stad geen last meer van treinen die voorbij denderen. Ander voordeel van een tunnel is natuurlijk dat Oldenzaal als stad weer een wordt. Nu doorsnijdt het spoor Oldenzaal, daar is, als er een tunnel ligt, geen sprake meer van.”

Radio NPO1

Stop de Noordtak te horen op Radio NPO1

Directeur Michael Sijbom en Ecoloog Jacob van der Weele waren te horen in de uitzending van Vroege Vogels op Radio NPO1. Live vanuit het Natura2000-gebied Lonnekermeer spraken zij over de actie tegen de beoogde aftakking van de Betuweroute door o.a.. dit bijzondere natuurgebied. Al wandelend door het mooie Lonnekermeer wordt duidelijk wat het landschap zo bijzonder maakt. Een spoorlijn dwars door dit natuurgebied zal bijzondere natuurwaarden ernstig aantasten.

Krachtig signaal
Naast de brief aan de Vaste Kamercommissie roept Michael Sijbom de colleges van betrokken Twentse gemeenten en de Twenteboard op om ook een krachtig, bestuurlijk signaal naar Den Haag te sturen en om regie te pakken. Dit omdat nu vooral veel individuele bestuurders en politici zich uitspreken. Volgens Sijbom kan de belangenbehartiging alleen effectief zijn als Twente met één mond spreekt.

De oproepen zijn gedaan namens de Buurtkring Driene, Vereniging Behoud Twekkelo, Stichting Dorpsbelangen De Lutte, Stichting Landschap Overijssel, het Overijssel Particulier Grondbezit, Stichting Twickel, Natuur- en Milieu Overijssel, Museum Natura Docet en St. Behoud Twents Landschap.

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen

Protest tegen Noordtak Betuwelijn
Op 4 februari onthulde Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt een protestbord in de actie tegen de aanleg van de Noordtak van de Betuwelijn door Twente en de Achterhoek. Hierbij waren ook vertegenwoordigers van bewonersorganisaties aanwezig. Het initiatief voor deze actie kwam van Buurtkring Driene en Landschap Overijssel. De komende tijd worden meer protestborden in de regio geplaatst om een stem te geven aan de bewonersbelangen en te voorkomen dat er een goederenlijn wordt aangelegd door het karakteristieke landschap van Twente en de Achterhoek. Bekijk hierboven de video van Twente TV.

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!