Samenwerking met agrariërs

Gert-Jan Roesthuis en Rick Staudt
Gert-Jan Roesthuis en Rick Staudt  Foto Ilona Dijkman
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Een gezonde natuur is geen luxe of een hobby van enkele natuurliefhebbers. Het is de basis van ons bestaan. De biodiversiteit in het landelijk gebied is de afgelopen decennia drastisch teruggelopen en de kwaliteit van natuurgebieden staat onder druk. Frisse lucht en schoon water is een basisbehoefte voor onze gezondheid en ons welzijn! Dat vraagt om een duurzame wijze van produceren, zowel in de landbouw als de industrie.

Structurele oplossingen

Het is belangrijk dat er gekozen wordt voor structurele oplossingen om de landbouw te verduurzamen en de natuur te herstellen en weerbaarder te maken. Dat is niet eenvoudig, want dit vraagt een andere manier van produceren. Zowel behoud en versterking van de biodiversiteit en landschappelijke kwaliteit, als voldoende inkomsten bij boeren zijn daarbij van belang.

Als Landschap Overijssel kunnen én willen we daar een rol in spelen, door nadrukkelijk de samenwerking te zoeken. In onze natuurterreinen werken we samen met ruim 160 pachters, veelal boeren. We verpachten jaarlijks ruim 2.000 hectare landbouw- en natuurgrond.

Natuurbeheer en verdienmogelijkheden

Dan gaat het bijvoorbeeld om hooilandbeheer of extensieve beweiding met vee. En ook bij ander natuuronderhoud schakelen we agrarische bedrijven in, zoals op de Lemelerberg waar een scheperij het beheer doet. We zetten in op: goed natuurbeheer en een verdienmodel voor de boeren. Dat doen we met marktconforme pachtprijzen en meerjarige contracten. De pachtkosten laten we afhangen van de voorwaarden die we meegeven: hoe meer voorwaarden, hoe lager de pachtsom. Met deze marktconforme en meerjarige contracten bieden we enige mate van zekerheid voor deze bedrijven. Onze uitgeefbare grond is per jaar beperkt tot circa 2000 hectare, waardoor er helaas op dit moment een wachtlijst voor deze samenwerkingen is.

Kringloop van mest
Heidekoe in Bergvennen
Heidekoe in Bergvennen  
Gert-Jan Roesthuis en Rick Staudt
Gert-Jan Roesthuis en Rick Staudt 

Meer groen: landschapselementen

Ook leggen we landschapselementen aan, zoals hagen, bomenrijen, houtwallen, poelen en sloten. Dit doen we op vrijwillige basis, op de gronden van particuliere eigenaren. Daarvoor hebben we financiering zodat we boeren zowel de afwaardering van de grond (van landbouw naar landschapselement), de aanleg van het element, als het langjarig onderhoud (tenminste 21 jaar beheer) ervan kunnen betalen. Deze beheervergoedingen zijn kostendekkend, maar met deze landschapselementen kunnen de grondeigenaren vervolgens aanspraak maken op andere regelingen (bijvoorbeeld GLB).

Maatwerk behoort ook tot de mogelijkheden, zoals je ziet in onderstaande video. In Natura 2000-gebied Bergvennen en Brecklekampse Veld werkt Landschap Overijssel samen met boer Gert-Jan Roesthuis. Tussen heide, bos en vennetjes grazen heidekoeien en Gert-Jan zorgt voor ze.

Schakel marketing cookies in om deze content te tonen

Voor video's maken we o.a. gebruik van YouTube. YouTube plaatst cookies voor het weergeven van relevante video's.

Cookie-instellingen

Wil jij ook samenwerken?

We spreken veel boeren die positief zijn over een transformatie naar duurzame landbouw. We zien bedrijven die deze verandering al hebben doorgemaakt en daar heel tevreden over zijn. Als Landschap Overijssel denken we graag mee: hoe kunnen we dit samen doen?

02_HansP_3790

Ik kom graag met je in contact

We zoeken graag de samenwerking op met agrariërs. In onze natuurterreinen werken we op dit moment samen met ruim 160 pachters, veelal boeren. We verpachten jaarlijks ruim 2.000 hectare landbouw- en natuurgrond. Heb jij een idee? Stuur een e-mail naar hans.pohlmann@landschapoverijssel.nl

Steun het Natuurfonds!

Maak Overijssel groener en gezonder. Al vanaf €7,50 bescherm jij één vierkante meter natuur.

Help mee!