Nieuws

Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!

Regge koeien
Regge koeien   Foto Angel Pinxten
N 52° 29.556' E 006° 12.077'

Mede namens Landschap Overijssel biedt Landschappen NL samen met elf organisaties een landschapspetitie aan in de Tweede Kamer. De oproep: 'Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!' De petitie wordt overhandigd door directeur-bestuurder van Landschappen NL Hank Bartelink.

Het is hoog tijd dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient. Zo kan er weer een vitaal platteland ontstaan, met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en waar ieder mens in een gezonde leefomgeving kan recreëren, sporten, ondernemen, zich veilig kan voelen en van het cultuurlandschap kan genieten. Bartelink: “Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland, hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet.”

Verbinding met landschap en streek
Het rijke cultuurlandschap dat Nederland ooit kenmerkte, is het resultaat van eeuwenlange voedselproductie waarbij landschapselementen als hulp werden ingezet voor beschutting, het gebruiken van hout, erfafpaling en inscharen van vee.

Overijssel is een unieke provincie, omdat het alle verschillende landschapstypen heeft. Van rijk bloeiende uiterwaarden van de IJssel en de Vecht tot aan het stuifzand en de heide op Sallandse heuvelrug. Maar ook kenmerkend is het typische eeuwenoude coulisselandschap in Twente, met houtwallen, bomenrijen en boerenland of laagveen in de Kop van Overijssel waar nog riet gesneden wordt.

Recreatie en sport
Veel mensen gaan graag naar buiten om te recreëren en te bewegen in de natuur. Voor een goede gezondheid en vooral ook om lekker te ontspannen. De petitie-ondersteuners vragen ook om de toegankelijkheid van het landschap te versterken voor recreatief gebruik zoals wandelen, fietsen en andere manieren van sport en ontspanning. Hiervoor is het hard nodig dat geïnvesteerd wordt in beheer, onderhoud en dat er ook meer groene buitenruimte beschikbaar komt.

Begrotingsbehandeling
De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben aangegeven het landschap belangrijk te vinden en blijven bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen.

Reestdal
Reestdal  Foto Chantal Wachtmeester
Lutterzand
Lutterzand  Foto Mark Zekhuis
Coulisse Beckum - Nico Kloek
Meanderende Regge door het landschap
Meanderende Regge door het landschap  Foto Landschap Overijssel

Met deze petitie zijn de Kamerleden en -via hen- aan het toekomstige kabinet, opgeroepen om het Nederlandse landschap weer op de kaart te zetten. Meer weten? Download hieronder de petitie.

Elke vierkante meter helpt!

Help jij mee om ons landschap te beschermen? Alleen samen kunnen we het verschil maken.

Steun ons