Landschap Overijssel wil graag een bijdrage leveren aan de discussie rond biodiversiteit en streekeigen landschap in relatie tot agrarische bedrijfsvoering. Niet met pasklare antwoorden, maar vanuit kennis van het historische landschap en de ontwikkeling daarvan. Binnen het project Streekeigen Landbouw is een portret gemaakt van zeven agrarische bedrijven in de zeven natuurlijke landschappen van Overijssel; van ontstaansgeschiedenis tot en met mogelijke toekomstige doorontwikkeling.

Overijssel kent veel verschillende landschapstypen. Vroeger was het vooral de natuurlijke ondergrond die bepaalde welk type landbouw waar bedreven werd. Denk aan kleinschalige vaarboeren in het laagveen, essen op de stuwwallen, hooiland in het beekdal. Elk type landschap kreeg zo zijn eigen streekeigen landschapselementen zoals houtwallen, singels of fruitboomgaarden. Het was boeren met de mogelijkheden van je omgeving. Tegenwoordig is het de mens die de natuur naar zijn hand zet. Met als risico het verlies van biodiversiteit en landschap.

Streekeigen Landbouw in beeld

Binnen het project Streekeigen Landbouw brengen we samen met zeven agrarische bedrijven in natuurlijke landschappen van Overijssel streekeigen landbouw in beeld. Met de kennis van het verleden hopen we inspiratie te bieden voor toekomstige plannen op en rondom het erf, waarbij ondersteuning van veldadviseurs en erfgoeddeskundigen van Landschap Overijssel mogelijk is.

Brandrode runderen op Erfgoed Bossem

Eén van de zeven voorbeelderven is Erfgoed Bossem in het beekdallandschap van de Dinkel bij Lattrop. Dennis Rerink runt hier samen met zijn familie een biologische veehouderij met brandrode runderen plus verblijfsaccomodatie. Dennis leerde van zijn grootvader om te denken in kansen, zelfs als het donker is. Maak kennis met de Erfgoed Bossem (een film door Masja De Roy, camera en montage Peter Schoof).